Fokus på ormekur og resistens 4

Normale voksne heste
Det er hos denne gruppe heste, der er mindst behov for ormekur og hvor man ved, at give hestene rutinemæssig ormekur uden forudgående gødningsprøve har størst risiko for, at introducere resistens mod ormemidlerne.

• Hvis hesten går på græs bør der tages gødningsprøver først på sæsonen I april,-maj, igen midt juli og en sidste gang September-oktober, Herefter en enkelt gang midt om vinteren. Den sidste ormekur om efteråret kunne så passende være en ormekur, der også har virkning mod bremselarver og bændelorm.

Summa Summarum
Det er ganske let og billigt, at købe ormekur fra udlandet over internettet. Dette er dog ulovligt og du risikerer din hests helbred ved denne fremgangsmåde. Din dyrlæge er stadig din bedste rådgiver omkring forebyggelse af indvoldsorm hos dine heste.

Hvis din hest kun har lille risiko for, at få orm (ikke under stressfaktorer, har et godt immunforsvar, bliver ikke transporteret til stævner og lignende, og ikke lever på et sted hvor der kommer mange nye heste ind og ud af hestebesætningen) er det bedste du kan gøre kun, at behandle, når en ægtælling har vist, at hesten har behov for en ormekur. Vær dog opmærksom på, at bremselarver og bændelorm ikke kan påvises så let ved ægtællinger og du behøver en speciel ormekur til disse orm.

Indtil videre er ivermectin og moxidectin de to stoffer der er set mindst udvikling af resistens over for. Begge midler virker desuden mod bremselarver. Mod bændelorm kan der anvendes pyrantel (Banminth) i dobbelt dosis eller praziquarentel (Droncit, Equimax).

Hvis din hest er en højrisiko hest er det bedste du kan gøre at få din dyrlæges rådgivning i behandling og forebyggelse af orm hos hesten, i stedet for hovedløst, at kaste dig over en masse behandlinger uden, at vide hvad det i virkeligheden er du behandler.

Hvis din hest har rigtig mange orm, hvis den ikke har fået ormekur I lang tid, eller hvis du ikke kender til din nye hests tidligere ormebehandling kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt, at behandle hesten med f.eks. flunixin før og efter ormekuren for at undgå de mulige alvorlige reaktioner, der kan komme, når der dør mange orm i tarmkanalen på en gang.

Beregn din hests vægt så nøjagtig som muligt. Underdosering af ormemiddel er spild af tid og penge, idet ormekuren så ikke vil være særlig effektiv og du forøger risikoen for, at en del af ormene bliver resistente. Overdosering er heller ikke altid en god idé, specielt ikke hvis ormekuren indeholder moxidectin, da dette stof har en mindre sikkerhedsmargin end de andre ormemidler. Er du ikke god til, at bedømme hestens vægt, så køb et vægtbånd.

Nogle hestefolk spreder hestens efterladenskaber ud over hele marken, I den tro, at den udtørrende effekt så vil slå mange af ormelarverne ihjel. Denne fremgangsmåde er ikke nødvendigvis gavnlig, da ormelarverne så spredes over et stort græsningsareal og hesten kan så ikke undgå, at optage dem. Uden spredning vil der være stor koncentration af infektive larver lige omkring hestepærerne. Hestene vil sjældent græsse lige omkring deres egne hestepærer og problemet løser derfor sig selv.

• Hvis din hest går på en stor fold (en hektar eller mere pr. hest) er det kontraindiceret, at sprede hestepærerne, idet der er græs nok til, at hestene kan undgå, at græsse tæt ind til hestepærerne. Hvis der er mange heste, der går tæt på hinanden i folden har de ikke muligheden for, ikke at græsse tæt på hestepærerne og så kan det måske være en idé, at sprede hestepærerne eller bedre helt at fjerne dem et par gange om ugen.

• Hvis man skal opnå en forebyggende effekt af spredningen er det meget vigtigt at denne foregår når vejret er tørt og varmt, da der så vil dø flest ormelarver.

• Hvis man endelig spreder hestepærerne er det nødvendigt, at hestene holdes fra folden et par uger derefter for at give ormeæggene mulighed for at klækkes og larverne tid til at dø. Kan dette ikke foretages er det en betænkelig procedure, da hele deres græsningsareal jo smittes. Eventuelt kan man dele folden op i nogle sektioner og så sprede hestepærerne ad omgange.

Er folden lille er den ideelle forebyggelse helt at fjerne hestepærerne med regelmæssige mellemrum.

Ved større folde er stribeafgræsning en rigtig god ide. Folden inddeles i et antal sektioner og hestene får lov, at bide græsset ned til en vis højde, hvorefter de flyttes til en ny sektion.

Fokus på ormekur og resistens 1 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 2 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 3 klik her.