Fokus på ormekur og resistens 2

Symptomer på orm

• Vommet udseende, ligesom en drægtig hoppe (Ofte med et magert udseende over ribbenene)

• Mat pels

Ormeinficeret-hest

Ormeinficeret hest

• Dårlig fældning, langsom fældning med nogle lange hår tilbage efter fældningen (på hovedet og bugen).

• Uenergisk opførsel, energiforladt.

• Langsom og uregelmæssig vækst.

• Hoste hos føl, ældre heste og andre heste (vandrende spolorm larver gennem lungerne)

• Tendens til at tabe sig.

• Kolik

• Diarré.

NB. Ovenstående symptomer kan også være tegn på mavesår.

Heste med høj risiko for indvoldsorm.
Når det drejer sig om heste med mange orm, eller heste med dårlig immunitet mod orm ses det almindeligvis, at netop de heste hurtigt bliver gensmittet efter en ormebehandling.

Føl har dårlig immunitet mod indvoldsorm i deres første leveår. Immuniteten mod orm er knyttet til tarmenes mucosalag (tarmens inderste lag). Immunsystemets celler er nødt til, at blive udsat for orm, hvorefter det lærer, at genkende ormenes antigener og kan danne et lokalt immunsvar mod ormene, når immunsystemet møder ormene igen.

Der sker dog ofte det, at ormebelastningen bliver for stor inden kroppen når at danne et immunforsvar. Derudover svækkes føllet generelt ved en stor ormebyrde, hvilket igen nedsætter deres immunforsvar. Nogle studier viser desuden, at mange ormemidler ikke er særlig effektive ved behandling af føl. Dette tolkes derhen, at det er nødvendigt med en vis grad af immunitet hos føllet, idet ormekur alene ikke kan give 100 % kontrol over ormene.

Gamle heste er også en højrisiko gruppe. Dette skyldes, at immunsystemet svækkes med alderen. Dårlige tænder eventuelt med besvær med, at tygge foderet ordentligt, dårlig optagelse af næringsstofferne fra tarmene o.s.v. svækker alt immunsystemet.

Det er slet ikke usædvanligt, at se gamle heste med meget store ormebyrder som man ellers ikke normalt ser hos voksne heste. Derfor skal man være opmærksom på de gamle heste og lade dem indgå i samme strategi som føllene med hensyn til orm.

Heste, der lider af andre sygdomme eller som behandles med immunnedsættende stoffer som corticosteroider for allergi eller astma er en anden højrisiko gruppe. Heste der trænes hårdt, udsættes for transporter, eller når heste mister en makker på folden er alle stressfaktorer, der kan have en negativ indflydelse på deres immunsystem.

Selv normale voksne heste med et godt helbred kan få gennembrudt deres immunsystem, hvis de udsættes for et meget højt smittepres fra ormelarver. Derfor bør nye heste, der kommer til stalden isoleres indtil en gødningsprøve viser, at den nye hests ormebelastning ikke er for stor. Herefter kan den nye hest indsættes på de samme folde som de andre heste.

Andre situationer med høj risiko er når heste lukkes ud på små folde med mange heste. Heste der ofte transporteres til stævner, væddeløb og lignende udsættes ligeledes for høj risiko. Disse heste bør undersøges oftere for orm end andre heste ved gødningsprøver.

Fokus på ormekur og resistens 1 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 3 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 4 klik her.