Fokus på ormekur og resistens 3

Tips til at få nøjagtige ægtællinger i gødningsprøver

• Opsaml altid friske gødningsprøver

• Brug en plastikhandske eller plastikpose til opsamlingen og kræng ydersiden over prøven. Tryk alt luften ud og snør en knude på posen.

• Opbevar gødningsprøven på køl indtil den kan sendes eller indleveres til undersøgelse. Undersøgelsen bør påbegyndes så hurtigt som muligt efter opsamlingen.

•Hvis du vil vide om der er problemer med resistens, så få undersøgt en ny prøve 10-14 dage efter hesten har fået ormekur.

• For at se om din hest i det hele taget har brug for en ormekur, så få undersøgt en gødningsprøve inden der fortages behandling med ormekur.

Fra føl til åring
•Hvis det er muligt så giv din følhoppe ormekur indenfor de sidste 12 timer før foling. Dette vil forhindre føllet i at få optaget de strongylidelarver, der har ligget i dvale i hoppens væv og som bliver aktiveret og overføres til føllet via mælken.

• Moxidectin (Equest) bør ike anvendes til føl under 6 måneder. Hvis føllet er over 6 måneder er det nødvendigt med en eksakt vægt, hvis der bruges Moxidectin.

• Tidspunktet for den første ormekur afhænger af hvor stor risiko føllet har for at optage orm. Denne risiko kan udredes ved at diskutere problematikken med din dyrlæge. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med den første ormekur i 4 – 6 uger alderen og sjældent senere end 8 ugers alderen.

• Vær altid opmærksom på symptomer på ormesmitte hos føllet. Det er næsten altid larvestadierne af ormene som giver problemer hos føllene og her vil en ægstælling ikke kunne bruges.

• Hvis der findes bændelorm i besætningen, så skal de behandles efter den første sæson på græs.

Gamle og syge heste.
Et program til kontrol af orm hos denne gruppe heste følger I princippet samme mønster som for føl.

• Der skal anvendes gødningsprøver til denne gruppe heste gerne både før og efter ormekur, så man opdager begyndende resistensproblemer i tide.

• Endnu engang, vær opmærksom på tegn på orm og foretag det nødvendige, hvis der opstår symptomer.

Sunde unge og midaldrende heste, der er udsat for stor smitterisiko.
Hos denne gruppe heste bør der undersøges gødningsprøver med jævne mellemrum for at få en fornemmelse for behovet for ormekur.

Fokus på ormekur og resistens 1 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 2 klik her.

Fokus på ormekur og resistens 4 klik her.