NYHEDSBREV VILKÅR & BETINGELSER

NYHEDSBREV VILKÅR & BETINGELSER.

Privatlivspolitik – Gærum Dyreklinik ApS

1.1 Dataansvarlig

Gærum Dyreklinik ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din modtagelse af vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til Ole B. Jensen på e-mail [email protected]

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at give dig de seneste nyheder og tilbud om os og vores produkter og services.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til mailchimp, som er vores nyhedsbrevsplatform.  MailChimp har hovedkontor i Atlanta, Georgia, USA, hvor data bliver opbevaret. Vi har lavet en databehandleraftale med mailchimp i denne forbindelse.

Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til koncernforbundne selskaber.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger slettes umiddelbart fra det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).

5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.1.3. Ret til sletning

Du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

5.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.1.5. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.2 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk