Kastration af hingst 2

Mulige komplikationer ved kastration.

Kastration er den hyppigste operation, der udføres på heste. Operationen forløber sædvanligvis uden komplikationer, men der er på trods af dette altid en lille risiko ved enhver operation.

Kastration-2

Læg mærke til den dybe sedation af hesten

Bedøvelsen: Skønt det er meget sjældent, er der altid risiko for, at en enkelt hest kan reagere usædvanligt på bedøvelsesmidlet eller det beroligende middel. Ved en sådan reaktion er det specielt farligt, hvis reaktionen involverer hjerte, blodtryk eller vejrtrækningen. Dette er meget sjældent, at man ser den slags komplikationer, men muligheden foreligger. Hvis operationen foretages på klinikken er det lettere at behandle disse mulige komplikationer, da man så har adgang til alt det nødvendige udstyr og medicin.

Blødning: Blødning efter kastration er den mest almindelige komplikation efter kastration. Dette opstår oftest hos fuldvoksne hingste, da deres testikler og blodkar er meget større end hos plage. Er det ikke muligt, at stoppe en blødning ved at holde hesten i ro eller ved at pakke sår hulen med gaze, kan det være nødvendigt at bedøve hesten for at finde det blødende blodkar. Der er mindre blødningstendens ved kastration efter den lukkede metode.

Hævelser på operationsstedet: En mindre grad af hævelse er normalt i de første dage efter kastrationen. Denne hævelse får man til at fortage sig ved motionering af hesten flere gange dagligt. Hvis hævelsen består efter motionering og efter en god uges tid, kan det være tegn på infektion i operationssåret.

Infektion: Da der er tale om en åben operation uden efterfølgende suturering, ses der af og til infektion i operationssåret. Behandlingen består i at holde operationssåret åbent, så betændelsen kan løbe ud samt eventuelt antibiotika behandling.

Fremfald af bughule organer: Der kan være tale om fremfald af omentet, fedtvæv eller i sjældne tilfælde tarme ud gennem operationssåret. Sædstreng og testikel løber fra bughulen og ned i pungen gennem et hul i bughulen kaldet lyskekanalen. Er denne åbning stor, er der mulighed for, at organer fra bughulen (tarme) også kan finde vej ud igennem lyskekanalen. Denne sjældne komplikation ses også hyppigere, når ældre hingste kastreres, end når der er tale om plage. Inden kastrationen foretages bliver størrelsen af lyskekanalen undersøgt og er der nogen tvivl bør operationen foretages som en lukket operation på fuldt bedøvet hest.

Forberedelse og efterbehandling.
Kastration er en større operation, så din hest skal være ved godt helbred, når operationen foretages. Efter operationen er det vigtigt, at hesten ikke

Kastration-1

Sands tang påsat sædstrengen

udsættes for andre stressende belastninger, de første 2 uger efter kastrationen er foretaget. Det er ligeledes bedst, at hesten er basisvaccineret mod stivkrampe.

Foretages kastrationen som liggende kastration på hestens opstaldningssted, er en plan græsmark ofte fin til formålet. Er der tale om stående kastration kan denne foretages i hestens boks eller på staldgangen. Dette afhænger i øvrig af forholdene på det enkelte sted, hvad der er mest formålstjenligt.

Lige ovenpå kastrationen er hesten groggy som følge af virkningen af de bedøvende midler, som hesten har fået. Og hesten bør ikke fodres og vandes før den er helt frisk ovenpå bedøvelsen. Dette specielt for at undgå spiserørs forstoppelse. Hesten bør heller ikke motioneres det første lille døgns tid for at undgå blødninger fra operationssåret.

De første par timer efter kastrationen er der risiko for større blødninger, det er derfor nødvendigt, at holde øje med den nyblevne vallak i den første tid efter operationen. Bedøvelses midlerne i dem selv forårsager et nedsat blodtryk hos hesten, så når virkningen af disse midler efterhånden aftager stiger blodtrykket igen og det er så normalt, at der observeres lidt små dryp af blod fra kastrationsstedet. Er der derimod en stråle eller hurtig dryp af blod, skal dyrlægen tilkaldes straks. Er der tale om en lukket kastration ses der stort set ingen blødning, men er der blødning til pungen, begynder pungen at hæve op indenfor de første timer efter kastrationen.

Det er også nødvendigt at tilkalde dyrlægen, hvis der observeres væv, der hænger ud af operationssåret, da dette kan være fedtvæv eller endnu værre tarme, der er kommet ud i operationssåret oppe fra bughulen.

Hold hesten i en lille lukket og stille boks de første 18 – 24 timer efter kastrationen. I dette tidsrum vil hesten sandsynligvis være noget nedstemt. Dette er normalt da den jo lige har undergået en operation. Hestens humør og appetit bør være normal efter et til to døgn.

Efter det første døgn er det bedste du kan gøre for din hest at sikre dig, at den bevæger sig. Dette kan du gøre ved at lukke den på fold. Vær dog opmærksom på at den ikke bare står og hænger. Gør den det bør du trække rundt med hesten, eller longere den. Bare sørg for at den får rigeligt med motion. Årsagen til at hesten skal motioneres er, at væske der findes i operationssåret så kommer ud og der opstår ikke så meget hævelse på operationsstedet, når hesten motioneres.

Forløber helingen helt uden komplikationer, tager det ca. 3 uger inden såret er helet op. Ved lav gradige infektioner består hævelsen længere end normalt og helingen tager længere tid. Er du i tvivl så tilkald dyrlægen, der kan afgøre om hesten har brug for en antibiotika behandling.

Frugtbarhed og adfærdsændringer.
Hvis hesten er et år eller ældre, bør du ikke sætte den ind til hopperne før efter der er gået et par uger. Kastrationen fjerner testikler og bitestikler sammen med de sædceller der findes i dem. Der efterlades dog andre dele af kønsorganerne i hesten og i disse kan der stadig være oplagret levende sædceller. Undersøgelser har vist, at det er muligt at finde sædceller op til 3 uger efter kastrationen. Dog er der ikke fundet levedygtige sædceller en uge efter udført kastration, hvorfor der herefter ikke er risiko for uønsket drægtighed. For at være på den helt sikre side kan man vente 3 uger, så går man med både livrem og seler.

Blev din hingst kastreret af adfærdsmæssige årsager, skal du ikke forvente at hestens adfærd ændres på et øjeblik. Var hingsten først blevet aggressiv på mennesker kan det tage dage, uger ja endog år inden denne aggressivitet forsvinder efter en kastration. I nogle tilfælde kræver det intensiv træning udover kastrationen for at ændre denne adfærd. Nogle heste forbliver aggressive på trods af kastration.

Aggression mod mennesker forsvinder sædvanligvis inden aggression mod andre heste, da aggresion mod andre heste ofte er et mere socialt spørgsmål om rangorden. Hingste opførsel bliver reduceret meget ved kastration, men behøver ikke at forsvinde totalt med det samme. Det ses således af og til, at vallakker kan finde på at bedække hopper. Dette ses oftest, når hingsten kastreres som ældre hest og eventuelt, hvis den har fået lov til at bedække, mens den endnu var hingst.

Se første artikel om kastration af hingst klik her.

BESTIL TID TIL EN KASTRATION AF HINGST HER>