Fruktaner & Forfangenhed hos hest

Fruktaner i græs, hvad er det?

Fruktaner er en type sukker, som findes i græs og som består af kæder af fruktose sukker. På solrige dage danner græsplanterne store mængder fruktaner, som oplagres i græsbladene. Når nattens kølighed falder på, anvender græsset fruktanerne som brændstof for deres væst.

Fruktanindholdet i græsset er størst på de kølige årstider, hvilket normalt er forår og efterår.

På græsmarker er fruktanindholdet især højt under følgende omstændigheder:

1. Fruktanindholdet er højere på nedgræssede marker end på marker, hvor der er tilstrækkeligt med græs i forhold til antal heste.

2. Indholdet af fruktan i græsset er højt, når nattemperaturen falder til under 5 graders varme. Årsagen til dette er, at ved den temperatur holder græsset op med at gro, hvorfor de dannede fruktaner forbliver i græsset og ikke anvendes til vækst.

3. Fruktan indholdet er lavt i nyt forårsgræs, mens græsset er op til 5-10 cm. højt. Til gengæld er dette græs samtidig meget fiberfattigt.

4. Fruktanindholdet er højt i veludvokset græs på 15-25 cm. Til gengæld er dette græs også meget rig på plantefibrer.

5. Fruktanindholdet er lavest om morgenen under forudsætning af, at vejret om dagen har været solrigt og nætterne er varme.

6 Fruktanindholdet i græsset er lavt i regnfuldt og fugtigt vejr.

Hvilken betydning har fruktanindholdet i græsset for din hest?

Du skal være klar over, at din hest betragter græs med et højt indhold af fruktaner som det rene slik og derfor elsker din hest, at æde græs med et højt fruktanindhold.

Din hest kan dog ikke nedbryde og fordøje fruktaner. Måden hesten fordøjer fruktaner på sker ved, at mikroorganismer i hestens stortarm nedbryder fruktanerne, hvorefter hesten kan optage nedbrydningsprodukterne.

Hvis din hest ikke er vant til græs med et højt fruktanindhold, vil den hvis den pludselig får en stor mængde græs med meget fruktan i være i stor risiko for at få kolik og blive forfangen. Dette gælder i særlig grad en hest, der har let til kolik og som har været forfangen tidligere.

Hvorfor er et højt fruktanindhold farligt?

Et højt fruktanindhold er især farligt for din hest, hvis den ikke gradvist er vænnet til det. Optager hesten pludseligt meget fruktan som mikroorganismerne i hesten stortarm ikke er vant, til vil de dø. Der vil opstå en tilstand i stortarmen, hvor der er mange mælkesyre producerede bakterier, som danner en stor mængde mælkesyre.

Miljøet i stortarmen bliver derfor surt og en del af mælkesyren og mikroorganismerne vil optages i hestens blodbaner. Dette er årsagen til, at hesten bliver forfangen og eventuelt får kolik.

Sådan undgår du forfangenhed og kolik forårsaget af fruktaner i græsset:

Den vigtigste regel for at undgå forgangenhed og kolik er at vænne hesten gradvist til græsset.

Der kan derfor opstilles følgende retningslinier:

1. Øg kun gradvist den mængde græs som din hest kan optage om foråret.

Dette kan du gøre ved at sætte din hest på jordfold en del af dens udetid. Start f.eks. med en time på græs dagligt i en uge og øg kun græstiden med 15 minutter dagligt efter den første uge. Går din hest ude hele døgnet bør du tage den af græsfolden en del af tiden om foråret, hvor fruktanindholdet er højt.

Er dette ikke muligt eller er det upraktisk, kan du give den en mundkurv på, så den kun kan optage en mindre mængde græs. Mundkurven har vist sig meget effektiv til at forebygge fruktanrelateret forgangenhed. Du kan læse mere om mundkurv til heste her>

2. Undgå græsning om eftermiddagen, da fruktanindholdet er særligt højt på dette tidspunkt, når der er tale om en solskinsdag. Det er sikrest at lade hesten græsse om morgenen og tidlig formiddag.

3. Undgå at græsfolden bliver bidt helt i bund og undgå at græsset bliver alt for langt. I disse to situationer vil fruktanindholdet være større end normalt.