Blærebetændelse hos hanhund

Blærebetændelse hos hanhund forekommer næsten aldrig.

Din hanhund småtisser, måske med blod i urinen, men har den blærebetændelse?

Diagnosen blærebetændelse stilles på et sikkert grundlag ved at udtage en steril urinprøve fra hundens urinblære. Dette gøres med et kateter. Urinprøven dyrkes herefter på en blodager eller et tilsvarende medium. Efter dyrkningen aflæses for vækst af bakterier. Er der en renkultur kan diagnosen blærebetændelse stilles og der kan laves en typebestemmelse af bakterierne og eventuelt også en resistensbestemmelse, så hunden kan blive behandlet med det mest optimale antibiotikum mod blærebetændelsen.

I al den tid jeg har været dyrlæge har jeg kun to gange kunnet påvise blærebetændelse som årsag til blod i urinen hos hanhunde, mens diagnosen blærebetændelse forekommer relativt hyppigt hos tæver.

Hvad er årsagen til at blærebetændelse hos hanhund næsten aldrig forekommer, mens tilstanden hyppigt ses hos hunhunden?

Dette skyldes den anatomiske forskel på hanhundens og hunhundens urinrør. Hunhunden har et kort urinrør, hvor bakterierne har let adgang til urinblæren, hvorimod hanhunden har et lang snoet urinrør, som ikke levner bakterierne de store muligheder for at nå op i urinblæren. Bakterierne bliver således skyllet ud, inden de når blæren.

Noget helt andet er at hanhunde så til gængæld har meget større risiko for blodig urin forårsaget af urinvejssten og urinvejsgrus end hunhunde. Det lange urinrør giver fine betingelser for at sten og grus kan kile sig fast eller beskadige urinrøret, mens det korte urinrør hos tæven ofte vil tillade sten og grus at passere.

Der findes en række andre lidt sjældnere årsager til blod i urinen, dem kan du læse om på dette link her>

Har du spørgsmål om din hund, der tisser blod kan du stille dem her>