West nile feber hos heste i Danmark?

Ny eksotisk sygdom hos hest i Danmark.

Hvad er det nu for noget. Smag lidt på den. West nile fever. Nilen det er da vist en meget lang flod i Afrika som munder ud i Middelhavet.

Sygdommen er dog endnu ikke påvist i Danmark, men det er ved at være tæt på.

Der er således set et udbrud af West nile feber hos en hest i Tyskland i delstaten Sachsen. Desuden er der set smitte til mange fugle i Tyskland.

Men hvad er West nile feber for en sygdom?

Sygdommen skyldes infektion med et virus. Et såkaldt flavovirus. Infektionen ses især hos vildlevende fugle, som må betegnes som sygdommens egentlige vært.

Virus spredes med myg fra fugl til fugl. Det er den eksotiske blodsugende stikmyg, som f.eks nilmyggen, som er ansvarlig for spredningen.

Fugle kan jo i forbindelse med træk komme vidt omkring og også til Danmark.

Fra fuglene kan stikmyg overføre sygdommen til pattedyr og også til mennesker. Det viser sig, at specielt heste og mennesker er meget følsomme overfor sygdommen. I Europa er sygdommen set hos mennesker i bl.a. Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Rumænien, Serbien, Tyrkiet, Ungarn og Østrig.

Symptomer på at din hest har fået West nile feber:

Hesten smittes ved, at en stikmyg overfører virus fra en fugl til hesten. Smitte mellem heste sker formentlig ikke, da der ikke er så mange virus i hesten.

Ofte ses der ingen symptomer hos den smittede hest, men udvikles der symptomer vil de være svage og influenzalignende. Men hos en lille del af hestene forløber sygdommen mere voldsomt, idet virus angriber hjernen. I disse tilfælde ses forringet syn, tvangsbevægelser, nedsatte reflekser, rystelser, ujævn gang og omflakken. Dødeligheden hos heste med alvorlige kliniske symptomer er høj.

West nile feber i Danmark:

Der har endnu aldrig været konstateret udbrud i Danmark. Man kan spekulere i om den globale opvarmning med tiden kan give bedre livsbetingelser for myg, der overfører sygdommen. Måske vi en dag konstatere denne eksotiske hestesygdom herhjemme.

Advarsel:

Fødevarestyrelsen har følgende anbefalinger p.t:

For at minimere risikoen for smitte med West nile feber bør hesteejere være opmærksomme på risikoen for smitte med WNF, når heste rejser til områder med forekomst af sygdommen.

Især ved ophold i længere tid er risikoen for smitte forhøjet, og risikoen forventes at stige i eftersommeren og den første del af efteråret.

Hesteejere bør overveje vaccination af hestene inden rejse til områder med West nile feber samt sørge for beskyttelse mod angreb af myg under rejse og ophold i de berørte områder. Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for forebyggelse ved vaccination mod West nile feber med den praktiserende dyrlæge.