Hvem har økonomisk interesse i hundeloven?

Vi har modtaget følgende indlæg fra facebook gruppen mod hundeloven!

Jeg har hørt, at man hos Gærum Dyreklinik har afvist at foretage aflivninger af hunde, som indbringes af Politiet.

Jeg kan godt lide jeres holdning, og når man som jeg kender Hundeloven i detaljer, ved jeg, at disse aflivninger ofte bliver udført på et meget tyndt grundlag.

Alle hunde i Danmark er i fare. Absolut ingen er fredet. Og det drejer sig i de fleste tilfælde ganke almindelige familiehunde, som rent faktisk ikke har gjort andet end at være hunde.

Jeg ved, at fødevareminister Mette Gjerskov har bebudet en evaluering af Hundeloven fra 2010, men det ændrer ikke ved, at der med 2-3 aflivninger pr. dag kan nås mange aflivninger, inden den evt. nye Hundelov træder i kraft,

og det bliver allertidligst til efteråret. Og ingen ved, hvad den nye Hundelov kommer til at indeholde.

Det jeg gerne vil med denne henvendelse er, at I så kan se, hvilken holdning man hos Dyrlægeforeningen har.

Jeg var rystet, da jeg fik svaret.

Med venlig hilsen

Bodil

ET RÅB OM HJÆLP FRA ALLE DANMARKS HUNDEEJERE!!

Den sidste tids medieomtale af den totalt fejlslagne Hundelov ligger alle os hundeejere meget på sinde.

I princippet er der ingen hundeejere, der kan sige, at deres familiehund ikke er i farezonen på grund af en hundelov, der aldrig skulle have været vedtaget. Den dag i 2010, da hundeloven blev vedtaget, var der 71 folketingsmedlemmer, der ikke var til stede ved afstemningen. Hvordan afstemningen var faldet ud, hvis disse 71 folketingsmedlemmer havde været til stede, kan vi kun gisne om, men udfaldet kan dårligt have blevet værre. De fleste folketingsmedlemmer er forundrede over konsekvenserne, som Hundeloven har fået. Men den bliver ikke lavet om.

Vi har gentagne gange henvendt os hos Fødevareministeren, men hun sletter konsekvent alt, hvad der har med Hundeloven at gøre uden at have læst de mails, som bliver fremsendt til hende.

Hvad værre er, at politiet som følge af hundeloven fra 2010 har fået beføjelser til at være både udøvende og dømmende magt. Derved har politiet fået beføjelser til at beordre aflivninger, som aldrig skulle have fundet sted. Det er siden 2010 så blevet til 1000-1400 aflivninger, som i de fleste tilfælde aldrig skulle have været sket. Skambidsparagraffen er helt hen i vejret. Her bliver hunde aflivet for ingenting. Som en dyrlæge har udtrykt det, at hvis man som dyrlæge ser en skambidt hund, så er man ikke i tvivl. Så kan det i mange tilfælde tage 3-4 timer at lappe en skambidt hund sammen. Så vil en aflivning af den hund, som har forvoldt sådan en skambidning, være i orden. Men et lille bid, som i første omgang ikke blev behandlet hos en dyrlæge og som der senere kom betændelse i , så der skulle isættes dræn og af den grund syes 1 sting, skulle afstedkomme en aflivning af den hund, som bed og som selv blev bidt, er helt hen i vejret. Her tænker jeg naturligvis på schæferhunden Thor, som har været meget omtalt i medierne. En hund burde have ret til at forsvare sig, når der kommer en løs hund farende og overfalder en hund i snor. Men nej, så bliver hunden i snor aflivet, fordi den har forsvaret sig.

Så er der paragraffen, der omhandler hunde, som politiet mener, er krydsninger, hvor der indgår gener fra en af de 13 forbudte racer uden at der er belæg for det. I tilfældet med Fido, har der været 3 hundeeksperter

uafhængig af hinanden, som har ”frikendt” Fido til at være ”ikke indeholdende en af de forbudte racer”, men det var ikke nok for politiet. Politiet forlangte at få en dokumentation fra et DNA-register, som ikke findes. Det kan Fido´s ejer selvfølgelig ikke skaffe, og så skal Fido aflives. Det vil den blive om 2 dage, så tiden er knap.

Fido`s eneste” forbrydelse”var, at han løb hjemmefra og efterfølgende blev optaget af politiet. Han har intet gjort. Endvidere har ejeren af Gram Dyreinternat, hvortil Fido blev indbragt, gjort politiet opmærksom på, at Fido nok indeholder gener fra en forbudt hunderace uden der er belæg for det. Vi har internatejeren mistænkt for at have økonomiske interesser i sagen. Han tog kr. 800 (40 min.) for at hente Fido hos Esbjerg Politi. Ud over det tjener Internatet kr. 120/Dag pr. hund. Så det er en hel god forretning for internatejeren. Der står i hundeloven, at er der tvivl om en hund indeholder gener fra en af de 13 forbudte racer, så skal hunden aflives.

Det er den paragraf, som politiet benytter sig af i Fido-sagen. Fidos ejer kan intet gøre.

I flere tilfælde af hundeejeren været i retten og vundet deres sag, men da er det for sent. Hunden er for længst aflivet.

Fuldstændig urimeligt. Hundeloven giver genlyd langt ud over Danmarks grænser sådan, at der blandt andet er stor risiko for, at vore tyske turister bliver væk til sommer af frygt for, hvad der kan ske med deres hund.Alle vi hundeejere er fortvivlede og mange er bange for at gå tur med deres hund, fordi de aldrig ved, hvad de møder på deres vej. En løs hund, som angriber eller politiet, som synes, at man går med en hund, som måske godt kan ligne lidt efter en af de 13 forbudte racer. Derfor er alle familiehunde i farezonen nu. Resultat: Vi er alle nødt til at købe hunde med stamtavle for at kunne være sikker på at have dokumentation på, at hunden ikke indeholder en af de forbudte 13 hunderacer. Helt urimeligt.

Vi ved, at mange af Danmarks dyrlæger er meget imod disse aflivninger, derfor vil vi gerne anmode

Dyrlægeforeningen om, hvis det er muligt, at stoppe disse aflivninger af hunde beordret af politiet. Hundene har ikke gjort andet end at være hunde. Helst med meget hurtig virkning sådan, at dette vanvid kan blive stoppet, og Fido kan blive reddet.

Og andre hunde, der den kommende tid vil blive aflivet uden nogen reel grund.

På vegne af Facebook-grupperne: ”Hundeloven af 17. februar 2013” og ” Koordineret indsats imod hundeloven.”

Bodil Rygaard Christensen

Kære Bodil Rygaard Christensen

Tak for din henvendelse

Den Danske Dyrlægeforening har fra før ”Hundeloven” blev vedtaget markeret, at vi ikke mener,

loven er udformet fagligt korrekt. Vi har de sidste år arbejdet for, at der blev ført relevante

statistikker over lovens indvirkning, og nu hvor loven skal evalueres, arbejder vi fortsat på at få

nuanceret lovgivningen. Dette gælder både skambidningsparagraffen og listen med forbudte racer.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi ikke bakker op om lovens nuværende udformning.

Det er vigtigt for os, at loven ændres for bestandigt og til det bedre, men vi tror ikke, at selvtægt er

måden at få den ændret på. Det er vores erfaring, at der i alle sager er flere sider. Dette gælder også sager om aflivning af

hunde. Vi kender ikke de egentlig omstændigheder, som de foregår fra sag til sag og der kan være

mange forhold, der spiller ind. Vi vil og kan derfor heller ikke diktere vores medlemmer ikke at

aflive hunde, der indbringes af politiet. Vi har stor tillid til, at vores medlemmer følger dansk

lovgivning og har en faglig høj standard også i sager, hvor man muligvis er imod den pågældende

lovgivning.

Danske dyrlæger er kendt for deres troværdighed og fagligt høje niveau. Vi mener, at dette er

afgørende for, at forbrugerne kan føle sig trygge, når de tager deres dyr til dyrlægen. Det er vigtigt,

at man kan stole på, at ens dyrlæge overholder lovgivningen og giver ens dyr den bedst mulige

behandling.

Med venlig hilsen

Ida Tingman Møller

Fagkonsulent, cand.med.vet.

Den Danske Dyrlægeforening ▪ www.ddd.dk ▪ Tlf. +45 3871 0888

Emdrupvej 28A ▪ DK-2100 København Ø ▪ Fax +45 3871 0322

Sekretariatets åbningstider: Mandag-torsdag: Kl. 8.30-16.00. Fredag: Kl. 8.30-15.00