Hvordan bruges en inhalationsmaske til heste?

Inhalationsmaske til heste, hvilken medicin kan bruges i den?

Produktets navn som du ønsker oplysninger om

Inhalationsmaske

Besked:

Hej

Er der en bestemt type medicin, der skal bruges i denne maske? I øjeblikket har vi lejet en anden type maske ved vores dyrlæge, denne maske fordamper medicinen inden

Equine-Haler-inhalationsmaske

Equine Haler inhalationsmaske

det inhaleres. Hesten får i øjeblikket Rapidexon mod støvallergi, vil dette middel kunne bruges i jeres maske? Eller har I erfaring med anden medicin, som virker med jeres maske mod allergi? Hvis vi skal købe maske + medicin hos jer, skal I så se på hesten, inden vi kan få en recept på medicin? Vi har fået hesten diagnosticeret på Højgaard Hestehospital.

Hej Anne.

Rapidodexon er et korttidsvirkende binyrebarkhormon som er beregnet til indsprøjtning. Det vil ikke være specielt velegnet til inhalationsmasken.

Inhalationsmasken til heste anvendes især til de astmamidler, som mennesker også bruger mod astma. Her specielt midler beregnet til inhalation.

Et eksempel på et sådant middel kan være ventoline.

Det der er fordelene ved at bruge en inhalationsmaske til heste er følgende:

1. Der skal ikke anvende så meget medicin. Der er kun et meget lavt spild af medicin og medicinen kommer der hen hvor der er behov for den i modsætning til injektion, hvor hele hesten behandles. På sigt vil dette medfører færre bivirkninger.

2. Der kan anvendes midler beregnet til mennesker, som ellers ikke ville kunne indgives til heste på en fornuftig måde.

Med hensyn til eventuel receptpligtig medicin vil jeg bede dig om at kontakte mig telefonisk.

Du finder inhalationsmasken her>

Med Venlig Hilsen

Ole B. Jensen

Gærum Dyreklinik.