Zylkene til hest – doseringsvejledning

Sådan doserer du Zylkene til hest:

Dosering ved enkeltpåvirkninger

Eksempler: Uro/utryghed ved transport, klipning, dyrlæge- eller smedebesøg.

10 mg pr. kg svarende til

1 brev pr. 100 kg hest

Gives ca.1 time før den planlagte eller forventede hændelse, som forventes at medføre uro/utryghed hos hesten.

Note

Den optimale dosis kan variere fra hest til hest og afhænger af, hvor påvirket hesten normalt bliver af situationen. Hvis effekten er god ved 10 mg pr. kg, kan dosis evt. forsøges reduceret næste gang.

Oftest vil tildelingen af Zylkène Hest ca. 1 time før hændelsen være tilstrækkelig, men for nogle heste kan det være en fordel at give Zylkène Hest dagligt i 2-3 dage før en planlagt hændelse.

Dosering ved længerevarende forløb

Eksempler: Generel uro i boks eller ved håndtering, tilridning, fravænning eller heste, som har behov for boksro eller genoptræning i forbindelse med en skade.

2 mg pr. kg én gang dagligt

• Heste op til 500 kg: 1 brev dagligt

  • Heste over 500 kg: 2 breve dagligt

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før der ses effekt. Den optimale dosis kan variere fra hest til hest.

Note

Hestens adfærd bør evalueres efter ca. 20 dage, og det anbefales at kombinere forløbet med adfærdsregulerende træning og en gennemgang/tilpasning af foderprogrammet.

Zylkène Hest kan anvendes kontinuerligt, såfremt det skønnes nødvendigt.

Gå til siden med zylkene til hest ved at klikke her>