Urinvejssten hos hunde

 

Foder til hunde, der forbygger urinvejssten.

Urinvejssten

Hvad er urinvejssten hos hunde?

Blæresten er en del af de såkaldte urinvejssten og -krystaller. Blæresten er en smertefuld sygdom i blæren og/eller urinrøret. For hunde med blæresten er urinering en meget smertefuld oplevelse. Hvis urinen har et højt indhold af bestemte næringsstoffer, kan der dannes krystaller. Hvis tilstanden ikke behandles, kan der dannes blæresten. I nogle tilfælde kan små blæresten kile sig fast i urinrøret, eller blærestenene kan direkte blokere for urinrøret. I begge tilfælde vil hunden have meget svært ved at komme af med urinen. Tilstanden kan blive livstruende, hvis ikke hunden hurtigt kommer i behandling.

Der findes forskellige typer af blæresten

Blæresten af struvit krystaller er de hyppigste hos hunde. Struvit dannes ud fra magnesium, fosfor og ammonium. Krystallerne kan dannes, hvis urinen indeholder for store mængder af magnesium og fosfor, og hvis pH-værdien i urinen er for høj. Struvit sten og krystaller kan opløses og forebygges, hvis du fodrer din hund med den rigtige SPECIFIC™ diæt
Blæresten af calcium oxalat krystaller dannes, hvis urinen indeholder for store mængder af calcium og oxalat. Når blæresten af calcium oxalat én gang er dannet, kan de ikke opløses. Her er operation normalt nødvendig. Ved at fodre din hund med den rigtige SPECIFIC™ diæt kan du forhindre, at der dannes nye calcium oxalat sten.

Urat blæresten (ammonium urat) og krystaller er sjældne. De findes hyppigst hos visse racer (f.eks. dalmatinere) eller hos dyr med dårlig leverfunktion. Ammonium urat sten dannes, hvis koncentrationen af urat og ammonium i urinen er for høj, og hvis pH i urinen samtidig er for lavCystin blæresten og krystaller er meget sjældne og ses kun hos få racer. Cystin dannes i urin med lav pH og med høj koncentration af cýstin.


Årsager til urinvejssten hos hunde og urat krystaller

 • For koncentreret urin
  Urinen kan blive for koncentreret hvis

  • foderet indeholder for store mængder magnesium, fosfor, calcium eller protein,
  • foderet medfører for høj eller for lav pH i urinen,
  • hunden drikker for lidt. Urinen bliver herved for koncentreret og mængden af urin lav. Hunden kommer således til at urinere forholdsvis sjældent og “gemmer” herved på de uheldige komponenter, hvilket øger risikoen for, at der udfældes blæresten.
 • Infektion i urinvejene
  Især struvit krystaller og sten kan dannes som et resultat af en infektion i urinvejene.
 • Alder og race
  Alder og race kan gøre hunden mere tilbøjelig til at danne visse typer blæresten.
 • Køn
  Blæresten ses både hos hunner og hanner, men blokering af urinrøret ses oftere hos hanner, hvilket skyldes hannernes lange og snævre urinrør.

Anbefalede diæter:

Krystaller dannes kun, hvis koncentrationen af krystalldannende stoffer i urinen er høj nok, og hvis urinens pH er gunstig for krystal dannelsen. Dannelsen af sten kan således forebygges ved at fodre med en diæt, som giver en urin-produktion med lave koncentrationer af krystal-dannende stoffer og en urin-pH, som er ugunstig for dannelsen af krystaller. Da de forskellige typer krystaller udfældes under forskellige betingelser, skal hver type krystaller have sin egenCCD til forebyggelse af urinvejssten hos hunde diæt Urolithiasis: Opløsning Struvit:Struvite Management Urat:Food Allergy Management (tør)
Kidney Support (tør/våd)

Urolithiasis: Forebyggende Cystin:Kidney Support (tør/våd) Oxalat:Kidney Support (tør/våd)Struvit:Struvite Management Urat:Food Allergy Management (tør)
Kidney Support (tør/våd)