Thermografisk undersøgelse hest/hund

En thermografisk undersøgelse af din hest eller hund kan anvendes i disse situationer:

Forebyggelse af skader:

Det er her den infrarøde thermografiske undersøgelse i princippet har den rigtige store fordel frem for andre undersøgelsesmetoder.
Undersøgelser viser, at man ved regelmæssig thermografisk undersøgelse kan påvise begyndende skader på f.eks. heste og hunde 2-3 uger før alle andre typer undersøgelser kan afsløre, at der er noget galt.

Hvis man tænker nærmere over dette har en reglmæssig infrarød thermografisk undersøgelse af f.eks. en konkurrence hest eller hund et kæmpestort potentiale i at forbedre hestens eller hundens resultater i den konkurrence disiplin, som hunden eller hesten deltager i. I stedet for en skade som kan give et langt afbræk i træning og konkurrencedeltagelse får man nu i stedet mulighed for at gribe ind inden skaden opstår. Der kan derfor på et tidligt tidspunkt sættes ind med behandling eller andre forebyggende tiltag.

Kombinerer man thermografi, med regelmæssige blodprøver har man en rigtig stærk pakke i at forebygge skader og optimere hestens eller hundens mulighed for at konkurrere på dens absolutte topniveau.

For at have denne forebyggende virkning skal undersøgelsen fortages hyppigt og regelmæssigt. Gærum Dyreklinik foreslår således en gang hver 14. dag i intensive trænings og konkurrenceperioder.

Diagnostisk:

Ved mange undersøgelser af små haltheder/uren gang hos heste og hunde kan det være vanskeligt og af og til også umuligt at finde det haltheds udløsendende sted ved traditionelle undersøgelses metoder.
Her kan thermografisk undersøgelse være et supplement til den traditionelle undersøgelse og henlede opmærksomheden på varme punkter på hestens krop. Disse punkter eller områder kan så efterfølgende undersøges nærmere.

En thermografisk undersøgelse er også velegnet til en rygundersøgelse af heste.
Undersøgelsen kan også med fordel anvendes til at undersøge om hestens saddel passer ordentligt til hesten. Dette gøres ved at tage en kortvarig ridetur på hesten og herefter lave en thermografi af saddellejet hos hesten. Er der asymetriske varme områder passer sadlen ikke til hesten og tilstanden bør korrigeres, inden hesten får smerter.

Mulighederne for anvendelse af thermografi er stort set uendelige. Ved de olympiske lege i Atlanta var det den mest anvendte undersøgelsesmetode hos konkurrence hestene.

Monitorering af behandling.

Når først hesten eller hunden har indledt en behandling vil thermografi være velegnet til at fastslå behandlingens effekt. Både om der er en effekt og om hesten eller hunden er behandlet tilstrækkeligt.
Thermografi vil således være velegnet til en “raskerklæring” efter overstået sygdom.

Nedenstående vises en række eksempler hos hest.

Hestens venstre ben (tåled) er tydeligt varmere end højre ben.

Hestens venstre ben (tåled) er tydeligt varmere end højre ben.

Venstre kodeled varmere end højre kodeled. Bemærk to meget varme område på begge forknæ. Disse repræsenterer tidligere barberinger.

Venstre kodeled varmere end højre kodeled. Bemærk to meget varme område på begge forknæ. Disse repræsenterer tidligere barberinger.

Hestens venstre forben

Hestens venstre forben

Hesten højre forben i detaljer

Hesten højre forben i detaljer

Thermografi af krydset på hest. Bemærk en hot spot ved haleroden.

Thermografi af krydset på hest. Bemærk en hot spot ved haleroden.

Hos denne hest er hele venstre forben fra forknæ og nedad varmere end højre forben.

Hos denne hest er hele venstre forben fra forknæ og nedad varmere end højre forben.

Nyt billede samme hest

Nyt billede samme hest

Vil du vide mere om thermografi på netop din hund eller hest kan du komtakte os ved at følge dette link her>