Tema om hestens syn 2

Der eksisterer mange myter om hestes syn og måden heste opfatter verdenen på. Igangværende undersøgelser giver os dog en større indsigt i hestes måde at se verdenen på og på sigt vil dette ændre vores måde at træne og ride vores heste på.

En hests vindue til verdenen.

• Monoculært syn tillader hesten at se forskellige ting gennem hvert enkelt øje.
• Binoculært syn tillader heste, at fokusere på ting med begge øjne på en gang.
• Heste kan ændre mellem monoculært og binoculært syn efter behov.
• Øjnenes placering bevirker, at heste har et blindt punkt lige foran og lige bagved dem, når deres hoved og nakke er rettet ud.
• Ved at give plads til, at hesten kan hæve og sænke hovedet og bøje det til siden hjælper man hesten til at bedømme afstand til forhindringer m.m.
• Steder med store kontraster vil ofte gøre en hest nervøs i begyndelsen, men hestens øjne vænner sig hurtigt til forskelligheder i lys og skygge.
• Heste ser ikke farver på samme måde som vi gør, men heste er ikke farveblinde.

Perifert syn.
Som de fleste andre byttedyrs øjne er disse placeret på siden af hovedet. Dette gør, at heste kan se næsten 360 grader omkring sig. Dette betyder, at heste ser et vidvinkelagtigt panorama af omgivelserne. Heste har dog en lille blind plet lige foran deres mule og endnu en blind plet lige bagved deres hale. Herudover kan de formentlig ikke se ret meget af det, der sidder lavt på deres ryg.

Det som en hest kun ser med det ene øje kaldes monoculært syn. Hestens evne til at se forskellige ting med hvert øje giver den mulighed for, at få en idé om hvad der foregår hele vejen rundt om hesten.

Heste har dog også mulighed for, at fokusere på en genstand med begge øjne på en gang. Ved at bruge dette binoculære syn, hvor begge øjne arbejder sammen, kan en hest fokusere og dermed undgå forhindringer eller springe over dem..

At se fra øje til øje.
Misforståelser med det monoculære syn er formentlig årsag til, at nogle heste folk tror, at heste skal se en genstand med hvert enkelt øje for at kunne genkende genstanden. Dette er en myte. Myten forudsætter, at hestens to hjernehalvdele ikke er forbundet med hinanden eller der ingen kommunikation er mellem hjernehalvdelene. Hvis dette virkelig skulle være tilfældet ville hesten være ret enestående og ikke have noget at bruge sin corpus callosum til. Corpus callosum er den struktur i hjernen der forbinder de to hjernehalvdele og sørger for kommunikationen mellem hjernehalvdelene. Hesten har en corpus callosum.

Da den blotte eksistens af corpus callosum ikke kan fortælle om der også foregår en kommunikation mellem de to hjernehalvdelene er der udført en række eksperimenter, hvor der er brugt en række billeder, som hesten ikke havde set før. Uden indblandinger fra menneskers side, der uforvarende kunne komme til at sende signaler til hesten, fik hesten valget om at berøre et af billederne med deres mule for at få en godbid.

For at teste myten om, at hesten skal se en genstand med begge øjne blev hesten trænet til, at reagere på det ene af to billeder for at få en godbid, mens der var en klap for det ene øje. Da man efterfølgende satte klappen for det andet øje, havde hesten ikke det mindste problem med, at berøre det rigtige billede. Dette resultat opnåede man hver gang gennem forsøg med forskellige testbilleder.

Andre mysterier.
Hvad så med heste der bliver bange, når man nærmer sig fra den ene side i forhold til, hvis man nærmer sig fra den anden side?

Denne reaktion har så mange muligheder, at et enkelt eksperiment næppe kan forklare hestens reaktion. En tanke kunne være, at heste bare ikke genkender genstande, når de ser dem fra en ny vinkel. Der er udført eksperimenter, der klart viser, at heste rent faktisk godt kan genkende genstande fra forskellige vinkler, dog ikke alle vinkler, også selvom genstanden f. eks. var drejet, når hesten fik den at se fra en ny vinkel.

Problemet relaterer sig nok mere til træning af hesten og ikke så meget dens syns opfattelse. Heste skal helst have mulighed for at kigge grundig på sine omgivelser. Heste der har set meget af verdenen i forskellige situationer og har tillid til sin rytter, reagerer generelt ikke så voldsom på nye genstande.

En anden årsag til at en hest kan flygte fra en kendt genstand, kan være en ændring i lyset, skygger og den ikke usete mulighed, at hesten rent faktisk ser noget, du ikke selv har fået øje på.

Læs den første artikel om hestens syn, klik her>

Læs den tredje artikel om hestens syn klik her>

Læs den fjerde artikel om hestens syn klik her>