Spondylose hunde

Spondylose hos hund.

Hvad er spondylose?

Sygdommen kaldes også for spondylosis deformans og er en tilstand, hvor der opstår nydannelser (osteofytter) på den nedre (ventrale) og til siden (laterale) del af ryghvirvlerne. Nydannelser (osteofytter) er knoglevæv, der kan dannes omkring leddene hos hunde og andre dyr. Årsagen til disse nydannelser er nedslidning eller beskadigelse af leddene i dette tilfælde leddene i ryggen.

Spondylose opdages almindeligvis tilfældigt hos hunde, der bliver røntgenfotograferet af anden årsag. Ryglidelsen alene giver sjældent

Spondylose

Denne hund har en meget veludviklet grad af brodannelse mellem de bagerste ryghvirvler i lænden

anledning til, at hundens ejer opdager, der er et problem med hunden. Noget helt andet er, hvordan hunden føler spondylosen. Rygmarven bliver normalt ikke påvirket ved spondylose, men ryggen kan blive stiv som følge af bro dannelse af nyt knoglevæv mellem ryghvirvlerne.

Det er ikke kun hunde, der kan lide af sygdommen. Tilsvarende lidelse er set hos katte, mennesker, kvæg og ja selv hvaler.

Årsager til spondylose.

Knoglenydannelser (osteofytter) dannes, hvor der er forøget nedbrydning af leddenes strukturer, men den fulde sygdomsudvikling ved lidelsen kendes ikke. Der er muligvis en genetisk disposition, ligesom fodringen af hunden kan spille en rolle.

Symptomer på spondylose hos hunde.

Mange hunde med ryglidelsen giver, så vidt vi ved ikke udtryk for smerte ved sygdommen. Dette er dog nok en forenklet forklaring, men mange hundeejere observerer i hvert tilfælde ikke noget unormalt ved hunden. Hvis nydannelserne bliver så store, at de trykker på nerve rødderne, der kommer ud fra rygmarven, kan spondylose være årsag til smerter og ubehag hos hunden. I mange tilfælde vil den egentlige årsag til hundens smerter dog være arthritis (gigt) og lignende. Sygdommen bliver let forvekslet med andre lidelser, der forårsager rygsmerter.

Den præcise måde hvorpå spondylose udvikles kendes ikke, men man antager, at begyndelsen til rygsygdommen opstår ved, at de såkaldte Sharpeiske fiber bliver nedbrudt. Sharpei fibrene er de fiber, der omgiver den ydre ring i rygsøjlens bruskstykker (discus). Efterhånden vil det indre diskmateriale begynde at poppe ud. Dette vil igen udstramme ligamentet (båndet), der løber langs den nederste del af rygsøjlen. Herved fremmes dannelsen af osteofytter langs den nedre del af rygsøjlen.

Efterhånden som sygdommen udvikles vil de enkelte ryghvirvler vokser sammen som en bro dannelse af nyt knoglevæv. Hvor hurtigt denne udvikling foregår bestemmes i høj grad af race og genetiske omstændigheder. Ryghvirvlerne kan i sjældne tilfælde vokse sammen til en lang bro. En anden sjælden form for spondylose kan opstå, når nydannelserne vokser opad i stedet for nedad. Her kan det forekomme, at nydannelserne læderer rygmarven.

Behandling af spondylose.

Hvis hunden ikke viser tegn på smerter er det ikke nødvendigt med nogen behandling. Der kan forekomme stivhed i ryggen, men kun i sjældne tilfælde vil det forringe hundens livskvalitet i væsentlig grad.

Ryglidelsen ses ofte hos gamle hunde der har været brugshunde. Udvikler hunden spondylose er det ved at være tid til at pensionere hunden og den vil så normalt kunne leve resten af sit liv som selskabshund uden væsentlige gener.

Hos nogle hunde, hvor spondylosen giver anledning til smerter, vil man normalt anvende den samme medicin som ved arthritis (gigt). Der kan her være tale om egentlig smertestillende medicin (NSAID) og kosttilskud som Flexvital og Canosan eller Specifik CJD.

 Arthroflex Omega er et kosttilskud, der består af bl.a. omega 3 fedtsyrer, der har vist sig gavnligt til hunde med gigtsmerter, idet det virker ved at forsinke udviklingen af sygdommen.

Canosan tyggetabletter indeholder ekstrakt fra de New Zealandske grønlæbede mulinger. Disse har vist sig at indeholde glykosaminer, der ligeledes forsinker udviklingen af gigtlidelser. De fleste hunde kan desuden rigtigt godt lide tyggetabletterne.

Læs mere om Arthroflex Omega ved at klikke på dette link her>

Læs mere om Canosan tyggetabletter til hund ved at klikke på dette link her>