Hvor længe smitter ringorm hos hest?

Din hest har fået ringorm. Du behandler den, men hvor længe kan den egentlig smitte andre heste?

For at besvare dette spørgsmål skal vi se på hvad ringorm er forårsaget af.

Smitstoffer ved ringorm hos hest:

Det er vigtigt for at forstå, hvor længe hesten kan være smittefarlig med ringorm, at vide hvilke smitstoffer det er som forårsager ringorm.

Ringorm forårsages af svampe tilhørende Microsporum og Tricophyton gruppen. Der er altså ikke på trods af navnet ringorm tale om en orm, men om en svampeinfektion i hud og hår på hesten. Der findes tre almindeligt forekommende ringormtyper i Danmark. Når hesten har overstået en infektion med den ene type ringorm udvikler den i reglen modstandskraft mod denne type. Dette forhindrer dog ikke hesten i at kunne blive smittet med de to andre typer. Svampene som giver ringorm, kan danne sporer. Disse sporer er meget modstandsdygtige og kan overleve i mange år.

Betydning af ringorm hos hest:

Ringorm i sig selv er en ganske harmløs hudlidelse, men den får især vigtig betydning fordi ringorm er en såkaldt zoonose, som kan smitte mange dyrearter og også smitte til mennesker, hvor ringorm typisk giver et rødt udslet. Ringorm er desuden meget smitsomt.

Sådan behandler du hesten for ringorm:

I Danmark behandler man oftest ringorm hos heste ved vask med Imaverol eller Sporal D / Dermastel shampoo. Der er tale om vask af de angrebne områder. Vask foretages 4 gange med 3-4 dages mellemrum.

Sådan undgår du smitte med ringorm til andre heste:

Hvis din hest har fået ringorm er det vigtigt, at gøre så meget som muligt for at undgå smitte til andre heste, andre dyr og mennesker i stalden som muligt.

Heste med ringorm bør isoleres fra andre heste og der bør anvendes separat udstyr til heste med ringorm. De bør have egne strigler med mere. De personer som passer heste med ringorm bør anvende engangshandsker for at undgå at blive smittet af hesten.

Man bør desinficere strigler, dækkener med videre som har været i kontakt med den smittede hest for at undgå spredning af infektionen i stalden og for at hesten efter behandling bliver geninficeret med ringorm.

Et egnet desinfektionsmiddel til dette brug er Virkon S.

 

Så længe kan ringorm smitte: 

Svampene danner sporer. Disse spore kan overleve i op til 20 år i staldmiljøet og derfor i princippet forårsage nye udbrud med mellemrum hos hestene, når der er kommet nye heste til stalden, der ikke tidligere har været smittet med ringorm.

I praksis kan smittet hest komme sammen med ikke smittet hest 3 uger efter den sidste ringorm er færdigbehandlet hos hesten, uden der er opstået nye ringorm på hesten i mellemtiden.

De tre uger er anbefalet fordi inkubationstiden for ringorm er 2-3 uger. Inkubationstiden er den tid som går fra hesten bliver smittet med ringorm til man kan se, at hesten har ringorm.