Sellnick

Sellnick marsvin

Symptomer på Sellnick.
Symptomerne opstår gradvist begyndende med let kløe og hårtab enkelte steder som f.eks. på benene, i flankerne og nakken. Ubehandlet udvikles herefter hurtigt meget kraftig kløe, der efterhånden bliver så intens, at marsvinet skriger ved berøring. Ofte vil berøring af marsvinet udløse et decideret kløeanfald, der kan blive så voldsomt, at marsvinet går i krampe. Marsvinets hud vil bære præg af kløen med hårtab, fortykket skellet hud og sårdannelser. I værste fald kan marsvinet dø af en infektion med miderne, men se i øvrigt billederne herunder.

Skab-marsvin-3

Marsvin hård angrebet af Sellnick

Årsag til skab hos marsvin
Marsvine skab forårsages af en mide med navnet Trixacarus caviae. Miden lever i huden på marsvinet, hvor den ved sine aktiviteter forårsager en meget kraftig kløe.
Sellnickmiden påvises ved at undersøge et hudskrab under mikroskop. Her kan man udover en masse hud skel se de levende mider bevæge sig. Når man ser miden i mikroskopet er den nærmest rund af form og bevæger sig meget. Hudskrabet skal normalt tages så dybt, at huden bløder let bagefter. Det er derfor nødvendigt enten at bedøve marsvinet helt eller lave en lokalbedøvelse for at udtage et ordentligt hudskrab til undersøgelse.

Skab-marsvin-21

Klar til udtagning af hudskrab

Skab-marsvin

Hudskrab udtaget og overført til objektglas, klar til mikroskopi

Skabmide-marsvin

Skabmide centalt i billedet under det store hudskel

Behandling.
Den bedste behandling fortages med et middel i stofgruppen ivermectiner. Behandling skal foretages 3 til 4 gange med 10 dages mellemrum med injektion af et middel indeholdende ivermectin eller analoger til dette stof. Stoffet er ikke registreret til behandling af marsvin, men virker rigtigt godt. Et stof som Frontline Spray, der ellers også virker mod mider, har nærmest ingen effekt på sygdommen. Man bør behandle alle sine marsvin, hvis de har været i direkte eller indirekte kontakt med det angrebne marsvin.

Samme marsvin 11 dage efter første behandling med ivermectin

Samme marsvin 11 dage efter første behandling med ivermectin

Prognose for helbredelse.

Udsigten til, at marsvinet kommer sig er rigtig god under forudsætning af behandling med injektion med ivermectiner 3 – 4 gange. Der vil ses en dramatisk reduktion af symptomerne allerede efter den første behandling. Det vil dog tage 4-5 uger inden man kan forvente, at huden er helt ophelet efter et voldsomt angreb.

Forebyggelse af skab.
Har dit marsvin været angrebet, er det vigtigt med rensning og desinfektion af marsvinenes bur. Eventuelt kan det være en god idè med et helt nyt bur til marsvinet, således, at det gamle bur kan komme i karantæne i 4 – 5 uger uden marsvinet kommer i kontakt med buret. Herefter skulle det være sikkert at indsætte marsvinet i buret, da miden ikke overlever mere end 2 – 3 uger udenfor marsvinet.

HAR DU SPØRGSMÅL OM SELLNICK HOS MARSVIN ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT STILLE DEM VED AT FØLGE DETTE LINK>