Sådan gør vi da ikke i Danmark ?

Refleksioner om den nye hundelov!!!

Overskriften på denne artikel henviser til en helt almindelig mands kommentar, da han fik at vide, hvordan den nye hundelov, der nu forbyder 13 udvalgte hunderacer pr. d. 1. juli 2010,- virker efter lovens tekst.

Mandens kommentarer henviser til den omvendte bevisbyrde, der er implementeret i loven.

I retsstaten Danmark skulle det gerne være sådan, at en anholdt person er uskyldig indtil den udøvende magt (politiet og politiets jurister) har bevist overfor en dommer (den dømmende magt), at vedkommende er skyldig.

Den lovgivende magt (folketinget) vedtager så hvilke love, der skal være ret i dette land.

Med den nye hundelov, har folketinget fraveget dette ellers meget fornuftige grundprincip i Dansk lovgivning.

Med den nye hundelov, der forbyder 13 hunderacer og blandinger, hvor disse indgår ,- er hundeejeren skyldig, indtil hundeejeren har bevist, at der IKKE findes spor af en af de 13 racer i hans hund.

Loven er derfor forrykt, for hvordan skal man bevise, at der ikke langt ude i næsten enhver hund kan være gener fra en af de 13 racer. Dette er ikke muligt med de undersøgelsesmetoder, der findes på området.

Forbuddet er derfor ikke noget, der kun berører de trods alt relativt få mennesker (ca. 20.000), der har en race ren såkaldt muskelhund. Nej den berører i princippet alle Danmarks hundeejere, idet de kan blive afkrævet bevis for, at der ikke er det mindste fra disse racer i deres hund, hvilket jo er umuligt.

Når dette er sagt, skal det ligeledes fremhæves, at der for en af de 13 racers vedkommende mig bekendt aldrig har været registreret en bid skade.

En af de 13 racer er efter min viden udnævnt som ”The Nanny Dog” i England. (Altså den bedste familiehund)!!!

Den hunderace der registres med flest bid skader her i Danmark, er såmænd en ganske ”almindelig” Schæfer!!!

Hvis man læser folks meninger om hundeloven ser man på trods af dette, at en del mennesker bare mener de skal aflives. Det er selvfølgelig deres ret, ikke at kunne lide hunde, men der er absolut intet videnskabeligt bevis for, at de forbudte 13 racer skulle være mere farlige end andre racer.

Tusindvis af mennesker i Danmark ejer en sådan muskelhund i dag. En meget lille del af disse er ikke deres ansvar bevist og derfor forekommer, der sommetider uheld med deres hunde. Prøv at tænke den tanke, at disse uansvarlige hundeejere f. eks. får en lovlig schæfer – rottweiler-dobermann blanding. Mon der så ikke forekommer mindst ligeså mange bidskader med disse blandinger ?

Pointen er, at den nye hundelov ikke vil komme til at påvirke bid statistikkerne i nedadgående retning, da politikerne har angrebet den forkerte ende af hundesnoren.

Efter min mening er det hundeejeren, der i visse tilfælde skal forbydes, at holde hund og ikke hunden, der skal forbydes.

En hundeejer, der opdrager sin hund til aggressiv eller truende adfærd samt ikke forhindrer sin hund i at forvolde skade på mennesker eller dyr, bør efter min mening fratages retten til, at holde hund.

Jeg må undres over, at regering og folketing kan vedtage en så tankeløs lov !!!!