Pelsmider hos kanin

Pelsmider hos kaniner.

Pelsmiden hos kaniner kaldes Cheletiella parasitivorax: Pelsmider hos kanin

Miden ligner vandrende skæl og er årsag til en mild hudbetændelse og kløe hos kaniner. Miden smitter ved direkte kontakt mellem inficerede og ikke inficerede kaniner. Miden kan overleve i flere dage udenfor kaninen og kan derfor også smitte fra kanin til kanin gennem inficeret hø og halm.

Symptomer:

Der ses hudirritation med hårtab rødme, kløe og en masse skæl i huden. Ved nærmere eftersyn kan det eventuelt ses, at skællene bevæger sig, da miden netop er synlig med det blotte øje. Ofte er det ryggen og halsregionen som er angrebet. I enkelte tilfælde ses der ikke kløe selvom kaninen er inficeret.

Sådan stilles diagnosen pelsmider:

Skællene undersøges under mikroskopet, hvor man direkte kan påvise miderne.

Behandling:

Der findes ingen midler som er registreret til brug hos kaniner. Men et middel som advocate kan i reglem bruges, men det er det man kalder off label brug. Advocate indeholder et ivermectin produkt som er det virksomme mod pelsmider. Advocate fås kun på recept som skal udstedes af en dyrlæge.

Kaninens bur og omgivelser bør rengøres og man kan anvende et middel som trinol 810 til at behandle omgivelserne med. Se mere her>