Overvægt hos katte

Overvægtig og fed kat?

Hvad er overvægt og fedme hos kat.

Fedme handler om aflejring af store fedtdepoter på kroppen. Overvægten opstår, når der ikke er balance mellem den mængde energi som indtages og den mængde energi som forbrændes. Når din kat spiser og via foder og godbidder indtager mere energi, end den forbrænder, vil den overskydende energi lagres i kroppen som fedt, hvorved du får en fed kat.

Fedme er et hyppigt forekommende problem hos katte i dag. Undersøgelser viser, at ca. 25-50% af kattene er overvægtige. Det er vigtigt at hjælpe katten tilbage til ideal vægten, da fedme direkte eller indirekte kan føre nedenstående problemer med sig:

•Sukkersyge

•Nedsat hjertefunktion

•Nedsat leverfunktion

•Ledproblemer

•Komplikationer ved bedøvelse og operationer

•Forstoppelse

•Åndedrætsbesvær

•Dårlig hygiejne (dyret kan ikke rengøre sig selv)

Når du hjælper din kat med at opnå sin idealvægt igen, er det ikke blot risikoen for disse problemer, som mindskes, men samtidig øges livskvaliteten og den forventede levetid hos katten.

Årsager til overvægt

For meget foder

Når katte spiser mere foder, end de har behov for og når de får for mange godbidder bliver katten fed.

For lidt motion

Når katte er inaktive de fleste af døgnes timer, kan det være nødvendigt at justere fodermængden.

Sterilisation / kastration

Sterilisation og kastration kan påvirke kattens stofskifte, så energibehovet falder. Derfor kan en justering af fodermængden være nødvendig.

Alder

Efterhånden som katte bliver ældre, bliver de ofte mindre aktive, og det kan derfor blive nødvendigt at justere fodermængden. Vigtigt! Meget gamle katte har tendens til undervægt.

Race

Hos katte ses overvægt hyppigere hos indekatte end hos katte, som også kommer ud og er ikke knyttet til bestemte racer.

Sygdomshistorie

I sjældne tilfælde kan sygdom og medicinsk behandling af sygdom betyde en øget risiko for overvægt. Dette kan betyde, at ændret medicinsk behandling kan blive nødvendig.

Har du en fed kat kan det anbefales, at fodre den med Specific FRD, der er velegnet til fede katte, klik her>