Når en hest snubler

Hvis du har en hest, der ofte snubler så læs videre her.

Nogle heste snubler ofte. Situationen opstår, når hestens hov rammer jorden, mens dens forknæ stadig er bøjet.

Herved snubler hesten. I de fleste tilfælde “redder” hesten dog situationen ved at strække et eller flere af de andre ben, men i atter andre tilfælde kan den snuble helt ned på forknæene. Dette kan være en farlig situation, hvis hesten gør det, mens der er rytter på den.

Mulige årsager til, at din hest snubler:

1. Ledproblemer:

Nogle heste snubler p.g.a. problemer med sine led. Dette ses især hvis hesten “hænger” lidt i forknæene. Forknæene giver her efter for hestens og rytterens vægt og hesten snubler. Der kan også være tale om, at hesten har gigt smerter i et hvilket som helst led i forbenene og smerterne får derfor hesten til at snuble. Det er derfor tilrådeligt, i første omgang, at få en snublende hest undersøgt af dyrlægen.

Løsning: Behandling af ledsmerterne. Dyrlæge skal indover.

2. Kronisk smerte:

Selvom hesten har smerter er det ikke sikkert, at den er decideret halt. Den kan f.eks. hvis den er ligeligt halt på begge forben blot have en kort forgang. Der kan her f.eks. være tale om, at hesten lider af hovsenebens betændelse. Ved denne lidelse er hesten øm i det bagerste af hovene (hælen) på begge forben. Den forsøger derfor, at undgå det smertende område ved at lande på tåen først og snubler derved. Hvis din hest derfor pludselig begynder at snuble er der god mulighed for, at det er det første svage tegn på, at din hest er ved at blive halt. Af andre muligheder for smerte i begge forben er forfangenhed, ringfod og f.eks. tyndslidte hove.

Smerter i det bagerste af hoven kan af og til påvises af dyrlægen med en visitertang eller ved, at dyrlægen laver et nerveblokade på hestens ben. Der kan også være tale om smerter fra hestens skulder. Smerter i skulder leddene gør det svært for hesten af føre sit ben frem og den vil tendere til at snuble.

Løsning: Sygebeslag som f.eks. ringsko.

3. Hjerne/nerveskader:

Skader på hesten hjerne eller rygmarv, det være sig via traumatiske skader eller forskellige infektioner som kan angribe hestens centralnervesystem kan foranledige hesten til at snuble. Her vil det, at hesten snubler dog ikke være det eneste symptom på, at der er noget galt med hesten.

4. Din hest er uopmærksom:

Den dovne hest snubler oftest i lavt tempo. Her ofte i skridt eller i langsomt trav, mens den i hurtigt trav vil være mere opmærksom og derfor snubler meget mere sjældent. Denne type “snubling” ses aldrig i galop, da hesten her er nødt til at være opmærksom.

Løsning: Snubling hos den dovne hest løses bedst ved at variere de sædvanlige rutiner. Lad være med at ride den samme tur hver gang, varier tempoet, så din hest hele tiden er nødt til at være opmærksom og ikke falder i staver under ridningen.

5. Hvis hesten er ung og uerfaren:

Mens hesten endnu ikke har modtaget så meget træning kan den have svært ved at koordinere sine bevægelser samtidig med, at den skal bære en rytter på ryggen.

Løsning: Hos den utrænede hest der snubler kan det være en fordel, at give den lette aluminium sko på, der er afrundede i tåen. Desuden optræning, så hestens muskler og koordinationsevne bliver bedre.

6. Hvis hesten trænger til beskæring og har en lang tå:

Hvis hesten beskæres for sent, så den når at udvikle en lang tå og en lav hæl vil dette kunne bevirke, at hesten får større tendens til at snuble. Dette gælder især for heste som naturligt har en tendens til ikke at løfte forbenene så højt, når de går fremad. Denne type heste har behov for, altid at have en kort tå.

Løsning: Sørg for regelmæssig beskæring. Der findes en række hestesko som kan modvirke snubling som er forårsaget af at hesten har en langsom overrulningsfase. Her vil en hestesko som er rejst i tåen og rundet i tåen være et godt valg.

7. Hestens eksteriør:

Nogle heste har bare ikke så godt et eksteriør især med hensyn til forbenene. Et dårligt eksteriør kan bevirke at hesten ofte snubler, specielt når den bevæger sig på et ujævn underlag. Den eksteriørmæssig afvigelse, der oftest giver problemer er heste med en smal base og som samtidig er indfodet. Denne type hest padler ofte med forbenene og har i det hele taget en noget ukoordineret gang.

Løsning: Man kan ikke ændre på en hests eksteriør. Det man kan gøre i denne situation er at holde hesten mere samlet under ridningen og i rigtig god form. Dette vil i nogen grad kunne modvirke, at hesten snubler.

 

Hvis din hest snubler.

Så arbejd sammen med din dyrlæge og smed. Dette vil i mange tilfælde kunne afhjælpe eller minimere problemet.