Når du lufter din hund

Hvilke hensyn skal du tage når du lufter din hund i naturen?

Først og fremmest skal vi som hundeejere tage hensyn til, andre mennesker og andre dyr når vi lufter vores hund. Vi skal være klar over, at andre mennesker måske ikke bryder sig om hunde og desuden skal vi være klar over, at vores hund fra naturens side er et rovdyr, som i visse situationer kan finde på, at jage vildt eller f.eks. heste.

Det er vores ansvar som hundeejere at påse, at vores hund ikke generer andre eller forvolder skade.

Disse regler gælder når du lufter din hund:

På stranden:

Du må gerne lufte din hund på stranden. I perioden fra april til og med september skal din hund være i snor, når i færdes på stranden. I perioden fra og med oktober til og med marts må du gerne lade din hund løbe frit på stranden, dog selvfølgelig kun hvis du har kontrol over den, så den ikke generer andre.

Dette er den generelle regel, men der kan være lokale regler som tilsiger, at luftning af hunde er helt forbudt. dette vil så fremgå ved skiltning på/ved stranden.

Ved strande med blåt flag må hunden dog ikke komme i vandet efter gældende regler, som kan synes noget forunderlige.

I skoven:

Her skal hunden altid være i snor, men mindre du har fået en tilladelse af skovens ejer til at lufte hunden uden snor i skoven.

I hundeskoven:

Hundeskove er specielle områder, hvor det er tilladt at lufte din hund uden snor under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over din hund. Dette vil sige at du altid skal kunne kalde din hund til dig. Den må ikke jagte andre hunde eller dyr. Den må ikke genere andre i det hele taget. Gør den det skal du have den i kort snor og den må ikke løbe frit heller ikke i en hundeskov.

Du kan læse mere om reglerne for luftning af hunde på naturstyrelsens hjemmeside klik her>