Muskelhunde og Dansk Folkeparti

Nu har man set det med.

Det ser ud til, at Dansk Folkeparti har meget travlt med, at træde sig selv over fødderne.

Da, dyrlægerne rundt omkring helt forståeligt begyndte, at nægte at aflive raske hunde på grund af en tåbelig lov som folketinget vedtog helt i modstrid med alle saglige vurderinger var Dansk Folkepartis første kommentar, at så måtte ejerne af muskelhundene selv aflive deres dyr. Dette i direkte modstrid med dyreværnsloven.

Seneste nyt er nu, at Dansk Folkeparti har opdaget, at mange ejere af muskelhunde og blandinger heraf kan tænke selv og ikke vil udsætte deres hunde for det overgreb det er, at iføre dem en mundkurv.

Dansk Folkepartis reaktion er så, at foreslå et klippekort så hunden bliver aflivet, hvis deres ejere 3 gange ikke har påført hunden en mundkurv. (Hunden skal altså bøde for ejerens forsømmelighed med livet).

Det svarer jo til, at hvis jeg begår en forbrydelse, så straffer retssystemet min kone for forbrydelsen. Det var dog en helt syg tankegang.

Som vi allerede d. 8 juli i år forudsagde ville loven ikke blive fulgt fordi den er så tåbelig. (Nordjyske.dk)

Det er dog ingenlunde alene Dansk Folkeparti, der har indført loven. Alle regeringspartierne stemte for loven. Men oppositionen er lige så skyldig, da det meste af oppositionen undlod, at stemme imod loven.

Kære politikerne indse nu, at i har vedtaget en forkert lov. Få respekten tilbage og få ophævet loven.

Til dyrlægerne: Gør kun hvad jeres samvittighed tilsiger jer. Bak meget gerne op om modstanden mod loven. Er vi mange nok bliver politikerne nødt til, at se på loven igen.