Kværke smitte fra mark til mark

Kan kværke smitte via et vandløb ?

hej jeg har et spørgsmål ,mine heste går på en eng på sommergræs den ene af dem en ung hest på 1 år har fået kværk de har ikke været i kontakt med andre heste eller mennesker lige som min kærste og jeg heller ikke har været i kontakt med andre heste,men på den anden side af engen går der heste som kom for 2 måneder siden de var syge snottet/hostende de drikker af bækken som også løber igennem hvor mine går jeg henter vand i denne bæk til mine kan min hest være smittet via denne vej og findes der et middel jeg kan hælde i vandet så bakterien slåes ihjel

vh sanne

Hej Sanne
Kværke smitter ved direkte og inddirekte kontakt mellem heste. Ved direkte kontakt forstås, at hesten med kværke rører eller hoster en anden hest op i hovedet. Ved inddirekte kontakt forstås, at f.eks. et menneske overfører smitten f.eks. på fingre eller tøj.
Da kværke hos hest er en bakteriel infektion er smitstoffet ikke tilbøjelig til at flyve over længere distancer, der skal altså være nogenlunde tæt kontakt.
Med hensyn til dit konkrete spørgsmål kan det vel ikke helt udelukkes, at der har været en inddirekte kontakt, f.eks. via et menneske eller et dyr, der har ført smitten fra den ene flok heste over til dine heste.
Vandløbet kan eventuelt have været medvirkende, men som sagt skal der være rimelig tæt kontakt enten direkte eller indirekte.
Der findes ikke noget middel til at blande i vandet som kan bekæmpe kværke hos hest. Behandlingen består af daglige antibiotikainjektioner i flere dage i træk.
Som støttebehandling kan anvendes betaglucaner og lignende. læs eventuelt mere her>
Med Venlig Hilsen
Ole B. Jensen
Gærum Dyreklinik.