Kennelhoste

Kennelhoste er den mest almindelige infektion i de over luftveje hos hunde. Den er meget smitsom blandt hunde og en meget stor procentdel af alle hunde vil få sygdommen i løbet af deres hundeliv.

Smitstoffer

Der findes mange forskellige smitstoffer, der kan være medvirkende i sygdomskomplekset kennelhoste. De mest almindelige er parainfluenza virus, bakterien Bordetella Bronchiseptica og forskellige mycoplasmer. Canine adenovirus type 2, reovirus, og canine herpes virus er andre mulige infektiøse mikrober. Skønt alle disse mikroorganismer hver især kan fremkalde symptomer på kennelhoste, skyldes de fleste tilfælde en blandingsinfektion med flere af mikroorganismerne på en gang.

Det mest almindelige virus er parainfluenza virus. Dette meget almindeligt udbredte virus vil give milde symptomer, som ikke varer ud over 6 dage. Er der en samtidig bakterieinfektion, hvilket i reglen er tilfældet, er forløbet dog voldsommere og længerevarende. Den almindelige årlige vaccination af hunden giver en vis grad af beskyttelse mod parainfluenza virus.

Bordetella bronchiseptica er den mest almindelige bakterie, der findes hos hunde med kennelhoste. Hunden får symptomer på infektionen 2 – 14 dage efter den er blevet smittet med bakterien. Symptomerne vil vare omkring 10 dage i ukomplicerede tilfælde, hvor der ikke også er infektioner med andre smitstoffer. Et vigtigt forhold her er, at hunden på trods af overståede symptomer, kan smitte andre modtagelige hunde med bakterien op til 14 uger efter den selv har overstået sygdommen. Bordetella bakterien kan man vaccinere mod med den såkaldte næsevaccine. Parainfluenza virus og bakterien Bordetella er den mest almindelige kombination af smitstoffer ved sygdomskomplekset kennelhoste. Symptomerne med hoste vil her typisk vare 3-4 uger.

Symptomer

Det mest almindelige symptom er en tør hoste og der kan eventuelt også være et vandigt flåd fra snuden. I milde tilfælde fortsætter hunden med at æde og er aktiv som normalt. Ofte er der en forhistorie om at hunden har været på kennel eller været i kontakt med en masse andre hunde. I de mere alvorlige tilfælde kan symptomerne være svækkelse, feber, nedsat eller ophørt appetit og lungebetændelse. I rigtig alvorlige tilfælde kan kennelhoste være årsag til, at hunden dør. Der er dog som regel tale om hunde, der er svækkede af andre sygdomme eller hos unge ikke vaccinerede hvalpe, når det går så galt.

Diagnosen

Diagnosen stilles på de karakteristiske symptomer og forhistorien med kontakt til andre hunde.

Behandling

Der er to behandlingsmuligheder afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Behandling med antibiotika kan eventuelt komme på tale. Behandling med antiobiotika af de milde tilfælde vil dog ikke afkorte sygdommens længde. Herudover er det muligt, at behandle med bronkodilatorer (astmamidler) og hostestillede medicin.

I mere alvorlige tilfælde med feber, tab af appetit og symptomer på lungebetændelse skal der behandles med antibiotika. Steroider og hostestillende midler anbefales ikke i de komplicerede tilfælde, da der ved anvendelse af disse midler er risiko for immunosuppression. Bronkodilatorer kan dog anvendes uden denne risiko.

Det anbefales, at tage halsbåndet af hunden når den har kennelhoste, da pres på halsen vil forværre hosten.

Vaccination og forebyggelse

Den bedste forebyggelse, specielt når det drejer sig om hvalpe er slet ikke at udsætte disse for kontakt med andre hunde. Hvis kontakt til andre hunde ikke kan undgås bør man vaccinere sin hund mod sygdommen. Som det er skitseret ovenfor er der mange mikroorganismer involveret i sygdomskomplekset. Men en vaccination mod parainfluenza vil dog beskytte hunden så meget, at hvis den alligevel får sygdommen, så bliver det et mildt tilfælde.

Der er kommet en såkaldt næse vaccine på markedet der giver en vis grad af beskyttelse mod bakterien Bordetella Bronchiseptica. Beskyttelsen er dog ikke absolut, så hunden kan godt få sygdommen på trods af vaccination.

Ved anvendelse af næsevaccinen er der mulighed for, at hunden får milde hoste symptomer i op til 3 døgn efter vaccinationen. Herudover kan hunden smitte andre modtagelige hunde med bakterien i næsevaccinen, hvorefter disse hunde faktisk kan få milde sygdoms symptomer. Er din hund således vaccineret med næsevaccinen, bør den isoleres i 3 døgn herefter for ikke at smitte andre hunde.

I hundekenneler hvor der er problemer med kennelhoste er det nødvendigt med en gennemført hygiejne med desinfektion af bure og foder og drikke skåle mellem hver hund. Desuden bør der være god og tilstrækkelig ventilation. Smitstofferne kan transporteres gennem luften, men hænder og tøj er også fortræffelige til at føre smitten videre fra hund til hund. Derfor bør smittede hunde isoleres og personalet bør bære engangshandsker og bruge hyppig håndvask for at hindre smitte til raske hunde. Herudover bør kenneler ikke have adgang for ikke vaccinerede hunde.

Smitte til mennesker

Indtil for nyligt anså man ikke kennelhoste for at kunne smitte til mennesker. Ny forskning viser dog at bakterien Bordetella bronchiseptica kan forårsage sygdom hos nogle mennesker. Dette gælder især mennesker med et dårligt immunsystem og børn. Hos normale voksne er der ingen stor risiko for sygdom. Næsevaccinen vil også i disse sjældne tilfælde kunne give smitte til mennesker.

BESTIL TID TIL UNDERSØGELSE OG BEHANDLING AF DIN HUND HER>