Kastration kat

Neutralisering/Kastration af kat.

Kastration af en kat indebærer. at man fjerner testiklerne, så katten ikke får de naturlige seksuelle drifter.

Kattens adfærd inden neutralisering.

Katte , der ikke er kastreret, bliver seksuelt modne ved 7-10 måneders alderen. De vil derfor begynde at afmærke deres territorium ved at små strinte indendøre. Når de kan lugte, at der er en hun kat i løbetid, vil de begynde at miave for at komme ud hele tiden. Indtakte hankatte strejfer generelt meget og når de så endelig kommer hjem er det ofte med skræmmer, flænger og i visse tilfælde med bylder, fordi de er oppe at slås om hunkattenes gunst med andre hankatte i området.
Når hankatten kan lugte en hunkat i løbetid opstår der en hormonal ændring i urinen og urinen vil derfor komme til at lugte mere skarp end normalt.
Hankønshormonet testosteron ændrer urinens sammensætning, hvilket medfører en forhøjet risiko for blæresten / krystaller der vil der kunne medføre en blokering af urinvejen. Selve urinvejen er en lang og buet kanal og i enden af urinvejen er der en forsnævring, hvor blokeringen for urinafløbet oftest opstår.

 

Kattens adfærd efter operationen.

Efter kastrationen vil alle de overnævnte problemerne være løst en gang for alle (78% af de kastreret katte vil stoppe med at strinte) og man vil kunne forvente en lille forøgelse af kattens vægt. Det er her nødvendigt, at afpasse kattens fodring efter behovet, så man ikke ender op med en overvægtig kat.

 

Alder ved kastration.

Vi anbefaler at kastration foretages når katten er 6-7 mdr. gammel inden den bliver kønsmoden og dermed begynder at strinte. Men neutalisering kan i øvrigt også godt foretages senere, der er dog så bare en mindre tendens til, at indgrebet ikke virker lige så godt, som hvis det foretages inden katten begynder at strinte m.m.

Operationen.

Selve operationen er ikke kompliceret og katten kan komme hjem igen samme dag.
Der kræves ikke særlig pasning af katten efter det lille indgreb. Helingen af såret foregår sædvanligvis helt ukompliceret. Efterfølgende er der heller ingen sting, der skal fjernes. Katten modtager smertebehandling på klinikken som en engangsbehandling.

Inden operationen.

Katten indleveres i fastende tilstand om formiddagen og kan herefter afhentes igen sidst på eftermiddagen. Man bør tage foderet fra katten ved 20 tiden dagen i forvejen, men katten må godt få vand helt indtil samme morgen, som den skal kastreres.

Efter operationen.

Ved kastration anbefaler vi samtidig øremærkning eller mærkning med mikrochip. Herudover bør katten vaccineres, såfremt dette ikke er blevet gjort tidligere.
Dagen efter operationen er katten i næsten alle tilfælde helt frisk og kan foretage sig det samme som tidligere.

Nedenfor vises en række billeder af kastration af kat som den foregår på Gærum Dyreklinik.

 

 

Kastration-kat-002

Katten klargjort til operation

Kastration-kat-003

Første testikel udtaget og sædstreng underbundet

Kastration-kat-005

Anden testikel udtaget

Kastration-kat-006

Sædstrengen spaltet og klargøring til underbinding med kattens eget væv

Kastration-kat-007

Pungen efter kastationen

Kastration-kat-009

Testiklerne efter fjernelsen