Hvorfor gødningsprøve før ormekur.

Hvorfor gødningsprøve før ormekur.

Det er faktisk en meget alvorlig sag det her. Danmark fik i 1999 receptpligt på ormekur til heste. Holland har nu også fået receptpligt og de andre EU lande følger formentligt snart trop.

Der er ikke ”opfundet” et nyt ormemiddel til brug hos heste siden 1981, hvor avermectinerne kom på markedet (Equalan, maximec, noromectin mm).

strongylideæg

strongylideæg

Vi har således stadig kun fire virkningsmekanismer af ormekure til heste. Rundt omkring i Verdenen ses der forøget resistens mod ormemidlerne også mod de nyeste avermectiner.

Denne resistens opstår hurtigere, jo oftere man behandler hesten mod orm. Til sidst vil det ikke længere være muligt, at dræbe ormene i hesten og man vil så begynde, at se heste dø p.g.a. indvoldsorm.

Den eneste måde at forsinke (forhindre udviklingen af resistens kan man ikke) denne proces på, er ved andre forebyggende tiltag end ormekur og ved udelukkende, at behandle de heste, der er smittet med et større antal orm.

Den eneste måde man kan identificere de alvorligt smittede heste på er ved undersøgelse af gødningsprøver fra samtlige heste i hesteholdet med regelmæssige intervaller. Gærum dyreklinik foreslår her forår, efterår og midt vinter.

Efter disse undersøgelser bør man udelukkende behandle de heste, der har vist sig, at indeholde mange orm. Disse heste bør også kontrolundersøges 14 dage efter behandlingen for, at se om behandlingen har været effektiv.

Men hvorfor nu det? Fordi det viser sig, at 20 % af hestene i et hestehold huser 80 % af ormene.

Tænk også på, at langt de fleste ormeæg slet ikke befinder sig i hesten men i dens omgivelser. Derfor er det mere nærliggende, at angribe disse orm med forebyggende tiltag.

Disse forebyggende tiltag kommer vi til i en senere artikel.

Det er tankevækkende at der flere steder i U.S.A. er udbredt resistens mod ormemidler.

Det er samtidig tankevækkende, at man mange steder i U.S.A. giver hestene ormekur uden forudgående undersøgelse af en gødningsprøve. Ofte efter et skema, hvor alle heste behandles hver anden måned.

Denne hver anden måned har så indbygget et skift mellem type af ormekur, hver gang der gives ormekur p.g.a. resistensudviklingen. Nogle steder gives ormekur dagligt i lavdosering i foderet.

Hallo. Det er lige sådan man hurtigst muligt for udviklet modstandskraft hos ormene mod ormemidlet.