Hudlidelser hos hund og kat ny viden

Har du en hund eller kat med en hudlidelse? Så læs mere her.

Ofte kan der kun tilbydes symptombehandling til hunde med hudlidelser. Specielt de tilfælde hvor hunden / katten klør sig, uden man kan finde den udløsende faktor.

Her vil hunden / katten ofte blive behandlet med binyrebark hormon. Dette dæmper også kløen og allergien i et stykke tid, hvorefter tilstanden vender tilbage og det bliver nødvendigt med en ny gang binyrebarkhormon. Dette kan nemt give bivirkninger ved gentagne behandlinger.

Alternativt kan der forsøges med en de sensibilisering. Det foregår ved, at man laboratoriemæssigt finder ud af, hvad hunden / katten er allergisk overfor. Herefter fremstilles en vaccine, som hunden / katten skal have mere eller mindre dagligt igennem typisk et halvt års tid. Når dette virker er det en god behandling, men den er relativ dyr og kræver, at hundeeje / katteejer kan give sit dyr injektioner. Der er også eksempler på, at behandlingen alligevel ikke virker.

 

Nu er der kommet en ny form for støtte behandling til hunde / katte med hudlidelser:

Den består af behandling med bakterier!!!

Det er påvist, at hunde / katte med hudlidelser ofte får sekundære infektioner i huden. Der er nu udviklet en spray (LinkSkin spray), som påfører huden tyndaliserede (ikke levende ) bakterier, hvorved tendensen til sekundære hudinfektioner bekæmpes eller nedsættes.

Dette er en meget interessant behandlingsmåde. Men egentligt ikke ukendt, for vi kender alle sammen til yoghurt, A 38 og mælkesyre bakteriers gavnlige effekter ved tynd mave. Her er det bare hundens / kattens hud, vi styrker på samme måde.

Det har vist sig, at man kan styrke effekten yderligere ved samtidig at give hunden tabletter i form af LinkSkin tabletter.

 

Bakterier

Mikrobiom – er således et vældig hedt tema for tiden!

Prof. Domenico Santoro (Dipl ESVD, ECVD) har lavet kliniske studier om mikrobiomet i tarmen og på huden og linket til atopisk dermatitis.  Hos hunde med atopi er sekundære hudinfektioner hyppige. Prof. Santoro påviste flotte resultater fra sine kliniske studier med applikation af tyndalliserede mælkesyrebakterier (fra Linkskin spray) på huden af hunde med Atopisk Dermatitis. Tyndallisering er en mild sterilisering, som gør at bakterierne ikke er levende længere, men beholder sin struktur. Aktiviteten kommer fra de specifikke bakteriers cellevæg, som er intakt.