Hjertesvækkelse hund

Hjerteproblemer hos hunde.

Nedsat hjertefunktion.

Hjertet er en stor muskelpumpe. Hjertets primære funktion er at sikre, at alt kroppens væv og alle kroppens celler er godt forsynet med blod. Herved kommer der ilt og næringsstoffer ud i alle celler, og affaldsprodukter transporteres væk.

De hyppigste årsager til nedsat hjertefunktion er:

•Kronisk sygdom i hjerteklapperne, som hyppigst ses hos hunde. Hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen er forrringet på grund af utætte hjerteklapper.

•Sygdom i hjertemuskulaturen, som hyppigst ses hos katte. Hjertets eve til at pumpe blod rundt i kroppen er nedsat, fordi sammentrækningerne af hjertemuskulaturen er utilstrækkelig.

•Infektion med hjerteorm. I visse dele af Europa kan hundene smittes med hjerteorm, hvilket kan føre til nedsat hjertefunktion.

Hos patienter med nedsat hjertefunktion bliver hjertet ude af stand til at opretholde en normal blodforsyning til vævene. For at kompensere for dette, øges kraften og antallet af hjerteslag, og kroppen holder vand og salt (natrium) tilbage. På kort sigt hjælper dette kroppen til at opretholde blodforsyningen til kroppens væv. Men på længere sigt betyder dette en øget belastning af hjertet og en yderligere forringelse af hjertets funktion.

Den hyppigste konsekvens af nedsat hjertefunktion er ophobning af væske i kroppen, som yderligere øger belastningen på det i forvejen belastede hjerte. Som yderligere konsekvens af den nedsatte hjertefunktion kan blodforsyningen til kroppens øvrige vitale organer påvirkes, herunder blodforsyningen til lever, nyrer og tarmkanal. Dette bør også tages med i overvejelserne omkring ernæring af en patient med nedsat hjertefunktion. Væske, som ophobes i brystkassen (lungerne), kan få dyret til at hoste og til at have besvær med at trække vejret. Væske, som ophobes i bughulen, kan betyde hævelse og ømhed i hele maveregionen.

Årsager som kan bidrage til udviklingen af nedsat hjertefunktion

Vægt

Nøjagtig som hos mennesker er overvægtige hunde mere tilbøjelige til at udvikle hjerteproblemer end normalvægtige.

Racer

Racer som amerikansk cocker spaniel, golden retriever, boxer og dobermann pincher får hyppigere hjerteproblemer end gennemsnittet af hundepopulationen.

Ernæring

Fodring gennem lang tid med foder, som ikke indeholder tilstrækkelige mængder taurin, kan hos katte føre til sygdom i hjertemuskulaturen (cardiomyopathy). Hos visse hunde skyldes cardiomyopathy mangel på carnitin. Ophobning af væske i kroppen, som over tid kan påvirke hjertefunktionen, kan skyldes et for højt indhold af natrium i foderet.

Infektion med hjerteorm

I lande med hjerteorm kan nedsat hjertefunktion skyldes infektion med hjerteorm.

Specific CKD er et foder sammensat med henblik på optimal ernæring af hunde med dårligt hjerte. Klik her>