Hesteloven.

Den Ny hestelov

Sådan fungerer den nye hestelov

For hestehold, der etableres efter 1. juli 2007 gælder loven fra 1. januar 2008

For allerede etablerede hestehold gælder fra 1. januar 2008, at

 • Syge eller skadede heste skal kunne adskilles fra andre heste
 • Heste skal mindst 2 timer dagligt 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelighed på fold
 • Føl og plage under 2 år skal på fold sammen med andre heste
 • Heste må i vinterperioden max. gå ude 12 timer uden læskur
 • Heste skal have tilstrækkeligt strukturfoder
 • Heste skal have fri adgang til drikkevand, hvis de er på fold mere end 4 timer
 • Heste skal tilses mindst 1 gang om dagen. Ved erhvervsmæssigt hestehold, skal det tilses mindst 1 gang om året af dyrlæge
 • Ved alvorlig lidelse skal dyrlæge tilkaldes
 • Heste skal i en tidlig alder oplæres til at blive håndterede, så de ved deres oplæring beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe
 • Udstyr skal være tilpasset den enkelte hest
 • Doping (i form af symptomsløring) bliver forbudt
 • Beskæring og beskoning skal ske efter behov

Fra 1. januar 2011 gælder, at

 • Heste må ikke opstaldes i spiltov
 • Rum og udstyr skal være udformet således, at hestene beskyttes bedst muligt
 • Luften i stalden og ventilationen skal være således, at den ikke skader hestene og at den giver tilstrækkelig ventilation

Fra 1. januar 2016 gælder alle bestemmelserne omkring lejeareal og folde

 • Gulvet i stalde og bokse skal være jævne og må ikke være glat. Der skal være passende mængder af strøelse i boksene
 • Ethvert hestehold skal have adgang til fold. En fold skal være mindst 800 m².
 • Denne lille fold må ikke benyttes af mere end 4 heste samtidig, og der må højst være 5 hold heste på den om dagen. Skal der mere end 4 heste på fold samtidig, skal arealet øges med mindst 200 m² for hver ekstra hest
 • Der skal være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold

Fra 1. januar 2020 træder de bestemmelser i kraft, der stiller betingelser til areal og rumfang i bokse og stalde

 • Der skal være mindst 2,60 m i frihøjde over strøelsen. Ministeren kan dog dispensere for mindre heste
 • Boksarealet skal være mindst 2 gange hestens stangmål i anden (korteste side skal være mindst 1,7 gange stangmålet). Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet have samme størrelse, men er der over 4 heste, kan gulvarealet for de følgende reduceres til 1,7 gange stangmålet i anden
 • Folingsbokse skal være 2,5 gange stangmålet i anden, og der skal være adgang til folingsboks i føllets første levemåned
 • Stalden skal have et rumfang på 30 m³ pr. hest uanset hestens størrelse
 • Naturligt lys i stalden skal sikres ved, at vinduesarealet skal udgøre mindst 7% af gulvarealet. Desuden skal der være lamper i stalden, så hestene på ethvert tidspunkt kan undersøges nøje

da_DKDanish