Hest nervøs for smeden

Min hest er nevøs for smeden.

Besked:

Hej Jeg har en hest der er temmelig nervøs overfor smeden, når han vil ordne baghovene.

Min smed snakkede om noget beroligende pasta man kunne ligge under tungen på hesten en halv times tid før smeden kom. Hvad hedder det middel og hvad koster det?

Mvh Dorthe.

Hej Dorthe.

Midlet hedder domosedan gel. Det er et receptpligtigt middel som koster 169,38 for en gel
til en hest på 600 kg. Dertil kommer et receptgebyr til dyrlægen.

Venligst

Ole B. Jensen

Hej Ole
Okay, skal dyrlægen ud eller kan man få en recept på midlet ved at komme på klinikken?
Mvh
Dorthe

Hej Dorte.

Det afhænger af dyrlægens kendskab til hesten og hestens ejer.

Se her dyrlægelovens & 12

Kapitel 4

Lægemidler til dyr

§ 12. En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen, jf. dog § 13. Diagnosen skal være stillet

1) efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,

2) efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium, jf. dog stk. 2, eller

3) efter, at dyrlægen har gennemgået sygdommens symptomer og forløb med ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde er det en betingelse, at dyrlægen har et sådant kendskab til helbredstilstanden i dyreholdet og til ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, at det er fagligt forsvarligt at stille diagnosen på dette grundlag.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler for anvendelse af lægemidler til forebyggende behandling.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af lægemidler og andre biologisk virksomme stoffer til dyr, herunder om begrænsning eller forbud mod anvendelsen af bestemte arter af sådanne stoffer.

Her specielt stk 1 nr. 3, hvor der åbnes for at dyrlægen kan ordinere ved kendskab til hest og ejer og symptombeskrivelse (nervøs ved smed).

Som en tommelfingerregel angives det, at dyrlægen skal have set og undersøgt hesten indenfor de seneste 3 måneder for at man kan bruge den regel.

Har dyrlægen det kan der udstedes en recept uden dyrlægen skal se hesten.

I modsat fald kræver recepten fornyet undersøgelse for ikke at overtræde dyrlægeloven.

Venligst

Ole B. Jensen