Forfangenhed

Forfangenhed og magnesium hos hest.

Ekstra tilskud er en overvejelse værd, hvis du har en forfangen hest.

Feltforsøg med store tilskud af magnesium til kronisk forfangne heste har vist bemærkelsesværdige positive resultater både med hensyn til nedsatte smerter i hestens hove og med hensyn til aflejring af kropsfedt.

Den gunstige effekt af magnesium tilskud på kronisk forfangne heste kan

Forfangen-hov

Hestehov efter første beskæring ved forfangenhed. Der ses voldsomme blodudtrædninger i hovens tådel

meget vel være forårsaget af, at hesten er resistent overfor insulin. Hos mennesker med insulinresistens er det veldokumenteret, at disse ofte mangler magnesium og at et tilskud af magnesium hjælper dem.

Metabolisk syndrom hos heste er en tilstand, hvor heste let tager på og har stor risiko for at udvikle forfangenhed, som følge af insulin resistens uden af have en svulst i hypofysen, som det ses ved Cushings syndrom.

Insulin resistens blev i 2006 endelig bevist som en vigtig risikofaktor for udvikling af forfangenhed hos heste. Der er således påvist stor forskel i insulin følsomheden hos ponyer med forfangenhed og ponyer uden forfangenhed.

Der er ligeledes fundet afvigelser i fedtstofskiftet hos ponyer med insulin resistens. Den ofte dødelige sygdom hyperlipæmi kan være en følge af forudgående insulin resistens.

Overvægt og insulinresistens

Sammenhængen mellem insulin resistens og overvægt er ikke fuldt ud opklaret. Prototypen på den insulin resistente hest eller pony er en hest, der er meget let at holde i godt huld, overvægtig og med store fedtdepoter som f. eks. på bringen. Det er også vigtigt, at bemærke, at en helt normal hest vil få nedsat insulin følsomhed, hvis den bliver overvægtig. Det er dog ikke helt klar om insulin resistensen skyldes overvægten i sig selv, eller om det skyldes det foder med en stor korn og fedt andel, som hesten må indtage for at blive overvægtig.

Motion hjælper meget på risikoen for insulinresistens og dermed forfangenhed. Regelmæssig motion letter således hestens sukkerstofskifte. Der findes flere eksempler på heste, der har levet uden problemer mens de har været trænet, men som efter træningen har været afbrudt i blot nogle få uger, har udviklet overvægt og endda forfangenhed.

Der findes et tilskud bestående af magnesium til heste, der kan hjælpe på forfangenhed.

Tilskuddet hedder Salvana magnesium dragees og du kan læse mere her