Flåtbårne sygdomme hos katte

Flåtbårne sygdomme hos katte– kender du de typiske symptomer?

Efter lang tid med fokus på sygdomme hos hund er infektionssygdomme hos kat blevet et område, som vækker større og større interesse. Når det kommer til flåtbårne sygdomme er kendskabet relativt lavt, men det hænger sandsynligvis delvist sammen med, at diagnosen ikke er let at fastsætte. Flåtbårne sygdomme påvirker primært blodlegemer (dog med undtagelse af Borrelia spp.), hvilket kan resultere i blodudstrygninger, som kan være vanskelige at fortolke.

Katte kan rammes af anaplasma
I Danmark er det først og fremmest skovflåten (Ixodes ricinus), som er aktuel som smittebærer. Mange katte, som opholder sig ude og er udsat for flåter, udvikler antistoffer mod både Borrelia og TBE-virus, uden nogensinde at vise kliniske symptomer. Derimod kan katte, som rammes af Anaplasma phagocytophilum vise  feber, appetitmangel og sløvhed. Symptomer som er uspecifikke men typiske hos alle dyrearter, der rammes af flåtbårne sygdomme.

En anden infektion, som forekommer, er Hemoplasmose eller Feline Infectious Anemia, som er forårsaget af Mycoplasma haemofelis. Infektionen er typisk asymptomatisk hos raske katte, men blusser op ved f.eks. underliggende virus. Mycoplasma haemofelis har loppen som vektor, men kan også være flåtbåren.
Der findes flere patogener, som mistænkes at kunne fremkalde klinisk sygdom hos katte. Med kontinuerlig udvikling af bedre diagnostiske redskaber håber vi på, at kunne vide mere om disse indenfor den nærmeste fremtid.

Langtidsvirkende flåtbeskyttelse til kat forebygger flåtbåren sygdom
Da der er nye flåtarter på vej ind i Danmark, er et forbyggende og behandlende middel mod flåtbid stadig aktuelt. Ikke mindst fordi flåter, som kravler i pelsen på katten kan kravle over på andre i familien.

Alle ved, at katte som opholder sig ude, kan være væk i flere døgn i træk og dermed være svære at behandle så kontinuerligt, som man kunne ønske. Et halsbånd, som afviser flåter, inden de når at bide, er en visuel påmindelse til ejeren om, at katten er beskyttet i op til 8 måneder – også mod lopper.

Seresto vet. forebygger og beskytter katten mod flåter, lopper og lus i op til 8 måneder.

Indholdet af denne artikel er leveret af Bayer Animal Health.