Flåtbårne sygdomme hos kat og hund

Flåter kan efterhånden overføre mange sygdomme til hund og kat i Danmark.

Flåterne bliver aktive ved +5C°, og de begynder straks at søge efter et blodmåltid. Vores mest almindelige flåt, Ixodes ricinus, er velkendt for de fleste, og er kendt for at kunne overføre flåtbårne sygdomme. Betydningen af flåtbårne sygdomme for vores husdyr varierer, men de er som regel mere patogene overfor os mennesker, og der er derfor ekstra god grund til at sætte fokus på skovflåten i den varme sæson.

Typiske symptomer på flåtbårne sygdomme hos hunde og katte er manglende appetit, træthed og feber. Det er også typisk for disse sygdomme, at det er svært at fastsætte en klinisk diagnose, da mange dyr serokonverterer. For at kunne fastsætte en diagnose, kræves viden om patientens eksponering for flåter, kliniske symptomer og positiv serologi / PCR.
Granulocytær anaplasmose
Anaplasmose er velkendt blandt hunde, men opmærksomheden bør også rettes mod kat! Sygdommen invaderer de hvide blodlegemer, og der opstår normalt symptomer 7-14 dage efter infektionen. Det forventes normalt, at overførselstiden er 24-48 timer, men dette revideres netop nu1.

Borreliose
Selvom mange hunde serokonverterer, er det kun få hunde, der får kliniske symptomer. Forekomsten og det kliniske billede hos kat er mere eller mindre uudforsket.

TBE
TBE er svært at diagnosticere hos hund, fordi det er en post morten diagnose. I beskrevne tilfælde er sygdomsforløbet hurtigt og dramatisk og medfører død.  Mange hunde bærer på antistoffer, uden at de udvikler den meningitis, som er kendetegnet for infektionen.  TBE-tilfælde hos mennesker er stigende2, og der findes flere former for TBE. I modsætning til eksempelvis borreliose, så sker overførslen af TBE med det samme, når flåten bider.

Nu har vi derudover fået engflåten (Dermacentor reticulatus) til landet. Den overfører blandt andet TBE og Babesia canis