Finne og haleråd hos guppyer

Finneråd og/eller haleråd hos akvariefisk.

Finne og haleråd er en bakteriel sygdom som ses hos mange typer akvariefisk herunder guppyer.

Sygdommen skyldes infektion med bakterier, som oftest på grund af dårlig vandkvalitet.

Sådan behandler du finne og haleråd:

  • Flyt fiskene til et akvarium med bedre vandkvalitet.
  • Er dette ikke muligt så skifte vandet flere gange med nogle få dages mellemrum, så vandkvaliteten derved forbedres.
  • I de fleste tilfælde bør akvariefiskene sættes i et mindre behandlingsakvarie som tilsættes et antibiotika af tetracylintypen.

Dosering af tetracyklin mod finne og haleråd hos akvarifisk:

250- 500 mg per 80 liter vand. Doseres hver anden dag til effekt. 25% af vandet udskiftes ved hver behandling. Vandet pH værdi skal være under 7,5.