Får lam i bagparten

Når et får bliver lam i bagparten hvad er så årsagen?

Hej med Jer. vi har et får, blanding af gotlænder og?
den fik lam for 2 mdr. siden, har klaret det fint lam + mor har haft
det godt, men indenfor det sidste døgn, vil moderen nu ikke stå på
benene. Den virker egentlig ikke syg vil godt drikke og spise, men vil
ikke stå på benene. Jeg har forsøgt med sukkervand, de går på
græs, men her i den tørre tid har vi suppleret med hø, og her de
sidste uger også lidt korn, ligeledes har vi også sat en sliksten
ind til dem. Håber I kan hjælpe, på forhånd tak. hilsen Birte

Hej Birte.

Der kan være flere mulige årsager til, at dit får er svagt i bagparten.

Du skal først og fremmest sikre dig, at fåret ikke har diarré med tilsmudsning af bagparten tilfølge.

Er denne sag i orden er den mest oplagte mulighed, at dit får lider af selen mangel.

Jorden i Danmark er meget fattig på selen. Hvis et får udelukkende i lang tid har levet af græs og hø fra Danmark vil det helt sikkert få for lidt selen.

Selen har stor betydning for musklernes funktion. Ved mangel på selen vil det først og fremmest være de muskler der bruges meget, som det først går ud over og symptomerne retter sig derefter.

Det der ses ved selen mangel er følgende:

1. Akutte dødsfald: Hvis hjertemusklen rammes.

2. Hyppig vejrtrækning: Hvis åndedrætsmuskulaturen rammes.

3. Svaghed i bagpartens muskulatur: Typisk har fåret besvær med at rejse sig, ligesom dit får.

Du skal have en dyrlæge ud at se på dit får. Er der tale om selen mangel vil fåret rette sig i løbet af et døgn efter det har fået en injektion med selen. Sliksten kan ikke rette op på dit fårs tilstand.

Der er dog andre mulige årsager, men selenmangel er den mest nærliggende.

Med Venlig Hilsen

Ole B. Jensen

Gærum Dyreklinik.