Endoskopisk undersøgelse af hest.

Nederst på siden ses billeder af nogle sygdomstilstande i luftvejene hos hest. Disse billeder er muliggjort med et fiberoptisk endoskop, som Gærum Dyreklinik råder over.

Endoskopisk undersøgelse ved luftvejslidelser hos heste.

Endoskopisk undersøgelse ved hjælp af et flexibelt fiberoptisk endoskop giver os mulighed for direkte, at se en stor del af respirationssystemet hos hesten. De fleste endoskopiske undersøgelser bliver foretaget på stående hest eventuelt med påsat næsebrems. Brug af beroligende midler kan i nogle tilfælde være kontraindiceret specielt ved undersøgelse af den øverste del af luftvejene for nedsat præstationsevne, da de beroligende midler kan påvirke de øvre luftveje i en lille men signifikant grad.

Endoskopisk undersøgelse har gjort det muligt i mange tilfælde, at nå til en konklusiv diagnose, der ellers ikke tidligere var mulig. I atter andre tilfælde bliver endoskopet brugt sammen med røntgenundersøgelse, biopsi eller cytologisk undersøgelse udtaget via endoskopet. Dette kan så give mulighed for at nå en diagnose.

Kliniske tegn på luftvejslidelser som:

Flåd fra næsen (mukøst, pus, blod, foder),

Bilyd ved vejrtrækningen (I ro eller ved arbejde),

Hævelse af hovedet,

Hoste,

Besværet vejrtrækning (dyspnoe),

er alle indikationer på at foretage en endoskopisk undersøgelse af luftvejene.

Den endoskopiske undersøgelse starter med at føre endoskopets forreste del gennem det ene næsebor. Efter næseborene kommer næsehulen, der er delvist opdelt af bløde benplader, der kaldes turbinalerne. I den bagerste del af næsehulen ses en lille vævsåbning ind til bihulerne. Denne vævsåbning ligger ved siden af en struktur, der kaldes det ethmoturbinale knogle. Ved videre passage af endoskopet når man til svælget (pharynx). Indtil man kommer til svælget er er den højre og venstre næsehule delt af en ben og brusk plade næseskillevæggen. Svælget (Pharynx) er hvor luftveje og mundhule mødes. Den bløde gane er en muskuløs membran, der danner en luftkanal mellem næseborene og larynx og som kombineret med epiglottis gør det muligt at synke foder og vand uden risiko for at inhalere foderet og vandet. Åbningen ind til de to luftposer ses i svælget. I nogle tilfælde er det indiceret at foretage en direkte undersøgelse af disse luftposer ved at føre endoskopet via åbningen ind i luftposerne. Lymfoidt væv i toppen af svælget kan ses. Arytenoid bruskene åbner maksimalt op når hesten arbejder for at sikre så stor luftpassage som muligt. Fluktuerende lufttryk ved intensiv brug af hesten kan i dette område forårsage delvist kollaps af det bløde væv i dette område af luftvejene. De heraf turbulente luftstrømme kan forårsage mislyde ved vejrtrækningen og i svære tilfælde nedsat præstationsevne hos hesten. Indføringen af endoskopet gennem larynx ind i luftrøret (Trachea) bliver sædvanligvis godt accepteret af hesten. Luftrøret løber bagud i halsen ind i brysthulen. I brysthulen ligger luftrøret næsten vandret og danner en naturlig oplagringsplads for slim, pus og blod fra lungerne. En hest der hoster vil dog sprede disse sekreter over hele luftrøret indtil de bliver fjernet ved hjælp af cilierne i luftvejene. Sekreterne bliver så enten fjernet ved at hesten sluger dem eller de kommer ud som næseflåd. Endoskopet passeres helt ned til carina, hvor luftrøret deler sig ud i de to store bronkier. Videre passage ind i lungerne fortages normalt ikke, da dette omrøde er særdeles følsomt. Sekreter fra luftrøret og lungerne kan udtages via kanalen på det fiberoptiske endoskop. Broncho-alveolar lavage (BAL) eller “lungevask” er en teknik, til at opsamle celler, der omgiver de små bronkioler og alveoler. Dette kan udføres via endoskopet eller oftere med en speciel BAL sonde. Analyse af disse celler er meget brugbare til detaljeret undersøgelse af diffuse lunge sygdomme. ” Lungevask” udføres på stående sederet hest.

Endoskopi

Gærum Dyreklinik har et fiberoptisk endoskop til undersøgelse af luftvejene på heste. Dette endoskop anvendes til at undersøge de øvre luftveje hos heste i detaljer.

I nogle tilfælde kan det være formåltjenligt at undersøge hesten under, eller lige efter den har arbejdet hårdt, for at få et billede af dynamiske obstruktioner, der ikke er til syne ved stående endoskopi. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at indlægge hesten, ofte i flere dage.

Lammelse af aratenoidbrusk (strubepiber)

larynx

larynx

EIPH - Exercise -Induced Pulmonary Hæmorrhage

EIPH – Exercise -Induced Pulmonary Hæmorrhage