Ems hos heste (Equine metabolic syndrom).

EMS en stofskiftesygdom hos heste.

EMS hvad er det?

Equine metabolic syndrome er en stofskiftesygdom hos heste som i sin natur ligner Cushings syndrom en del.
EMS skyldes, at hestens stofskifte danner store mængder af hormonlignende stoffer som kaldes for adipokiner. Disse stoffer fører til forøgede mængder cortisol i hestens blod. Heste med EMS vil være det man kalder insulinresistente.
Hesten har store mængder af både insulin og sukker i dens blod. Den kan ikke omsætte sukkerstoffer (kulhydrater og stivelse), på normal vis. Dette forhold kan udløse forfangenhed og unormale fedtaflejringer.

Symptomer på EMS:

Forfangenhed.

Unormale fedtdepoter. Ses typisk på hestens bug, hals, bagdel, hals og nakke. Hesten er normalt noget overvægtig.

Det skal pointeres, at hesten ikke både behøver at være forfangen og have unormale fedtdepoter samtidigt. Nogle heste har alene unormale fedtdepoter.

Hvad fremkalder EMS hos heste?

Overfodring af hesten: Dette ses især hos relativt inaktive heste og disponerer dem for EMS.

Racedisposition: Ponyer, æsler, paso fino og Morgan angribes ofte, men alle racer kan få EMS.

Hvordan undersøges det om en hest lider af EMS?

Der findes ingen enkelt test som kan påvise EMS. Er der udfra hestens symtomer mistanke om EMS, kan en blodprøve på hesten undersøges for blodsukker og insulin. Udtages blodprøven efter let faste og er værdierne forhøjede giver dette dog et godt grundlag for at stille diagnosen EMS.

Behandling af EMS:

Sukkertolerace og følsomhed for insulin kan forbedres ved en ændret foderplan som er møntet på, at få hesten til at tabe sig.

Nedsæt kalorie optagelsen og fjern simple kulhydrater fra hestens foderplan.
Giv hesten kvalitetshø. Giv den 1,5 % af dens idealvægt i hø om dagen.
Med hensyn til frisk græs, så lad kun hesten græsse om morgenen, hvor der kun er en begrænset mængde sukker i græsset. Det er også en god ide, at lade hesten have en mundkurv på når den er på græs for at begrænse græsindtaget noget.
Ellers kan du bruge betfor og eller lucerne.
Anvend derimod ikke korn, gulerødder, æbler eller andre søde sager som f.eks. melasse.

Forøg hestens træningsmængde. Selvfølgelig under forudsætning af at den ikke har smerter p.g.a. forfangenhed.