Digital røntgen af hund/kat

Digital Røntgenundersøgelse

HD-billede af hund

HD-billede af hund

Værdien af røntgenundersøgelse som diagnostisk redskab er baseret på røntgenstrålers evne til at gennemtrænge væv. Når røntgenstrålerne rammer patienten vil nogle af strålerne blive spredt, nogle vil blive absorberet og atter nogle vil passere igennem uforandret. Røntgenbilledets udseende afhænger af mængden af røntgenstråler der passerer gennem patienten og rammer røntgenpladen. Jo flere røntgenstråler der rammer røntgenpladen jo mørkere vil røntgenbilledet blive.

Man ved, at forskellige væv i kroppen absorberer røntgenstråler i forskellig grad. Knoglevæv absorberer flest røntgenstråler af alle kroppens vævstyper. Dette er årsagen til, at knoglevæv er hvidt på røntgenbilleder. Bløddele absorberer nogle, men ikke alle røntgenstråler, hvorfor bløddele på et røntgenbillede optræder med forskellige gråtoner.

Dette er årsagen til, at røntgenbilleder af god kvalitet er så værdifulde ved diagnosticering af knogleforandringer såsom frakturer og forandringer ved degenerativ ledbetændelse.

Røntgenbilleder af dårlig kvalitet er ikke til stor nytte for dyrlægen. Bedømmelse af røntgenbilleder af dårlig kvalitet er i bedste fald usikker og i værste fald forkert. Af endnu mindre diagnostisk værdi er en røntgenundersøgelse af en region, der ikke er indvolveret i sygdommen,

Før der tages røntgenbilleder bør der laves en sygehistorie på patienten, samt udføres en fysisk undersøgelse, inden det besluttes om en speciel region bør røntgenfotograferes.

Billede af hund med levertumor og ascites

Billede af hund med levertumor og ascites

Billede af hund med pyometra

Billede af hund med pyometra

Røntgenfotografering af en specifik region f.eks. knæleddet på en hund bør ikke begrænses til et enkelt billede af den region. Istedet bør der tages en serie af røntgenbilleder, der giver dyrlægen mulighed for at se noget, der kan betragtes som et 3 dimensionelt billede af leddet.

For at opnå det bedst mulige diagnostiske resultat har vi følgende målsætninger for alle vores radiografiske undersøgelser:

  1. Målrettet og strategisk brug af røntgenundersøgelser.
  2. Røntgenbilleder af højeste diagnostiske kvalitet.
  3. Erfaren dyrlæge med indgående kendskab til den normale radiografiske anatomi og viden om de forskellige radiografiske anomalier.
  4. Målet med røntgenundersøgelsen er enten at kunne give klienten en anbefaling til behandling af patienten og /eller en anbefaling for videre diagnostisk undersøgelse.

For at opnå disse målsætninger har Gærum Dyreklinik investeret i digitalt røntgenudstyr. Det digitale røntgenudstyr giver os mulighed for, at optage røntgenbilleder i den højeste mulige diagnostiske kvalitet. Den tekniske overlegne teknologi af digital røntgen giver os mulighed for at påvise små og til dels skjulte læsioner, der ikke ellers var synligt ved tradition røntgenundersøgelse.

Røntgenbillederne kan bedømmes med det samme de er taget, hvilket giver dyrlægen mulighed for straks, at bedømme om billedet er af tilstrækkelig kvalitet eller skal tages om eller om der skal tages flere billeder med det samme. Dette eliminerer risikoen for at der skal bookes en ny tid til flere røntgenoptagelser.

Vores klienter har ligeledes mulighed for at få en CD med en digital kopi af røntgenoptagelserne.

Pneumocystografi af hund med stor blæresten

Pneumocystografi af hund med stor blæresten

BESTIL TID TIL DIGITAL RØNTGENFOTOGRAFERING HER>