Cosequin versus Corta-vet

Cosequin sammenlignet med Corta-vet.

Den nøjagtige sammensætning og ikke mindst indholdet af de enkelte ingredienser i fodertilskud til heste er ofte en forretnings hemmelighed fra producentens side. Når man sammenligner Cosequin med Corta-Vet med hensyn til ønskelige egenskaber kan det dog konkluderes, at:

Cosequin indeholder: Glucosamin hydroklorid, MSM og Chondroitin sulfat.

Corta-Vet indholder: Chondroitin sulfat, Glucosamin sulfat og Hyaluronsyre.

 

 

Som det ses er forskellen at Cosequin indeholder glucosamin som hydroklorid, mens Cortavet indeholder glucosamin som sulfat. Da det begge er en saltform af glucosamin burde dette ikke give nogen forskel på den formodede aktive ingrediens glucosaminet.

En anden forskel er at Cosequin indeholder MSM, mens Corta-Vet til gengæld indeholder hyaluronsyre. Begge stoffer er formodede gavlige stoffer for hestens led.

Mængderne af de gavlige stoffer: Dette er lang hen af vejen en forretnings hemmelighed. Dog angives det, at f.eks. Corta-Vet indeholder mindst dobbelt så meget af de ønskelige stoffer som det konkurrerende middel Corta-Flex.

Læs mere om Corta-Vet her>