CEM-Contagiøs Equin Metritis hos heste

Fødevarestyrelsen ændrer håndtering af hestesygdommen CEM

 

Offentligt tilsyn ved påvist smittet med CEM

Tidligere er kun hingste blevet pålagt offentligt tilsyn ved påvist smitte med CEM. Dette ændres, således alle heste fremadrettet vil blive pålagt offentligt tilsyn ved konstateret smitte.

 

Fritestning af heste for CEM

Kravene til fritestning skærpes, således der bliver større sikkerhed for at finde smitte, hvis en hest stadig bærer smitten. Dette opnås ved at undersøge 2 sæt prøver udtaget med mindst 7 dages mellemrum. Det første sæt prøver udtages mindst 21 dage efter endt behandling. Dyrlægeerklæring på behandling skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

 

Smitte med CEM vil fremgå i CHR

I forbindelse med, at heste senest den 31. marts 2023 skal registreres på enkeltdyrsniveau i CHR, gør vi opmærksom på, at status i forhold til listeopførte sygdomme som f.eks. CEM, senere vil fremgå i registret.

 

Læs mere om Contagiøs equin metritis (CEM) på fvst.dk.

 

CEM (Contagiøs Equin Metritis) er en smitsom sygdom, der primært rammer heste. Det er en alvorlig infektion, der kan påvirke fertiliteten hos heste og dermed have økonomiske konsekvenser for avlere og ejere af heste.

CEM skyldes en bakterie kaldet Taylorella equigenitalis, som er en gramnegativ stavformet bakterie. Bakterien lever i kønsorganerne hos heste og spredes ved seksuel kontakt eller via kontamineret udstyr eller personale.

Symptomerne på CEM kan variere fra ingen symptomer til alvorlige betændelser i kønsorganerne, hvilket kan føre til infertilitet hos hopper og hingste. CEM kan også føre til abort hos drægtige hopper.

Diagnosen stilles ved hjælp af laboratorietest, herunder bakteriekultur, PCR og serologiske test. Det er vigtigt at diagnosticere og behandle CEM så tidligt som muligt for at minimere spredning og reducere konsekvenserne.

Behandlingen af CEM består typisk af antibiotika som penicillin eller tetracykliner. Det er også vigtigt at isolere smittede heste for at forhindre yderligere spredning af bakterien. Desuden er der et internationalt krav om, at heste skal testes negative for CEM før de transporteres over grænserne.

Forebyggelse af CEM kan omfatte en række tiltag, såsom hygiejne og rengøring af udstyr samt brug af kondomer ved avl. Regelmæssig testning af heste, især før avlssæsonen, kan også bidrage til at identificere og håndtere eventuelle tilfælde af CEM tidligt.

Som en alvorlig sygdom, der kan have økonomiske konsekvenser for hesteejere og avlere, er det vigtigt at tage CEM alvorligt og tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge og behandle sygdommen. Hesteindustrien har et stort ansvar for at sikre, at heste transporteres sikkert og uden risiko for at sprede sygdomme som CEM.