Binyrebarhormon og sommereksem

Sommereksem og binyrebarkhormon.

Besked:
Min hest Herman har sommereksem. Herman har tidligere fået ordineret
20 mg dexamethason mod kløe, men har nu fået ordineret 500 mg
prednisolon, hvilket jeg syntes er en meget stor dosig. Er det ok, at
give ham de 500 mg prednisolon mod før 20 mg dexamethason?
Når kløen er værst, har Herman fået en dosig dagligt ellers med
nogle dages mellemrum.
Pfh. tak.
Mvh.
Pia

Hej Pia

Både prednisolon og dexametason tilhører en stofgruppe som kaldes binyrebark hormon. Der er dog tale om to forskellige binyrebarkhormoner, dog med samme virkning. Derfor kan du ikke umiddelbart sammenligne dosis med hinanden.
Den normale dosering af prednisolon er ca 1 mg pr. kg. legemsvægt. Denne dosering kan dog godt fraviges, således man ved megen kløe ved sommereksem øger dosis i en periode og ved mindre kløe sænker dosis.
Generelt er det ikke en god idé at anvende binyrebarkhormon i længere perioder. Det er o.k. som kortidsbehandling, men ved lang tids behandling kan det have nogle alvorlige bivirkninger.
Disse kan f.eks. være nedsat immunforsvar, således at hesten lettere pådrager sig andre infektioner. Symptomer mindende om cushings syndrom, med nedsat muskelkraft og diverse hudlidelser. Heste har desuden den svaghed, at de kan blive forfangne af binyrebarkhormon.
Jeg kan kun anbefale, at anvende nogle af de alternative midler hvis din hest har sommereksem for at nedsætte mængden af binyrebarkhormon.
Du får lige et par link her:
Med Venlig Hilsen
Ole B. Jensen

Hej Ole

Tusind tak for hurtig og udførlig svar og hjælp.

Jeg er blevet oplyst om div. bivirkninger og at det er et binyrebark hormon produkt, men det var det min tidligere dyrlæge Falk Rønne fra travbanen, anbefalede ville være det bedste at bruge i Herman’s tilfælde.

Jeg vil nu se på de link, du har medsendt og håber, at jeg kan finde et, der kan hjælpe Herman.

Jeg har også fået oplyst, at bayvantic vet til store hunde mod flåter og lopper kunne være en mulighed.

Endnu en gang tak.

Med Venlig Hilsen

Pia