Bændelorm hos hest

Påvisning af bændelorm hos hest.

Hvad vil du spørge om?
Hest

Skriv dit spørgsmål her
Hej,
Hvad gør man hvis man har en hest der for 3 år siden havde bændelorm, hvor den så blev behandlet og efterfølgende ingen bændelorm har haft i 3 år. Dog viser den stadig tegn på bændelorm, så som at have ond i den nederste del af maven. Han er blevet testet
med gødningsprøver, men har hørt de ikke altid er 100% rigtige. Kan man få udleveret en ormekur på baggrund af dette og bare for en sikkerhedsskyld give hesten det for at være sikker på at
bændelormene er helt væk?

Ville der ske noget ved at man gav en hest en ormekur uden at den har orm? Eller er det forsøget vær?
Mvh Shannon

Hej Shannon

Det er helt korrekt, at en gødningsprøve for bændelorm ikke er 100 % sikker. Der findes således en del falske negative resultater. Forstået på den måde, at selvom prøven viser hesten ikke har bændelorm har den i virkeligheden alligevel bændelorm.

Men der findes andre metoder til at finde ud af om hesten har bændelorm. Der findes bl.a. En spytprøve. Her udtager man en mundsvaber på hesten. Denne undersøges så på laboratorium og man finder ud af om hesten har bændelorm.

Det er nødvendigt med en prøve før man behandler. Dette skyldes dyrlægelovens §12:

§ 12. En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen, jf. dog § 13. Diagnosen skal være stillet

1) efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,

2) efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af miljø- og fødevareministeren godkendt laboratorium, jf. dog stk. 2, eller

3) efter, at dyrlægen har gennemgået sygdommens symptomer og forløb med ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde er det en betingelse, at dyrlægen har et sådant kendskab til helbredstilstanden i dyreholdet og til ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, at det er fagligt forsvarligt at stille diagnosen på dette grundlag.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler for anvendelse af lægemidler til forebyggende behandling.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af lægemidler og andre biologisk virksomme stoffer til dyr, herunder om begrænsning eller forbud mod anvendelsen af bestemte arter af sådanne stoffer.

Hvis dyrlægen ordinerer ormekur uden en diagnose kan han få store bøder. Her taler vi om bøder i mindst 30.000 kr. størrelsen.

Jeg vil derfor anbefale du får lavet en spytprøve som kan afklare om din hest virkelig har bændelorm.

I øvrigt giver bændelorm sjældent symptomer hos heste. De symptomer du beskriver på din hest tyder mere i retning af, at den kunne have et mavesår.

Med Venlig Hilsen
Ole B. Jensen
Gærum Dyreklinik.