Arthritis – hest – ny behandlingsmulighed

Ny behandlingsmulighed ved arthritis.

Det naturlige protein IRAP beskytter brusk i leddene mod nedbrydning.

ARTHRITIS har angrebet heste ligeså lang tid, der har været heste på jorden. Fossiler af de første heste på jorden viser de karakteristiske knoglenydannelser og degenerationer af ledden man ser ved osteoarthritis. Dog begyndte menneskers forståelse for problemet først meget senere.

Arthritis hos heste blev første gang rapporteret i 1938, men der var kun dårlig forståelse for de kliniske symptomer og den kliniske betydning af lidelsen de næste 25 år. Det var først i 1966, der for første gang var en lektion om osteoarthritis på The American Association of Equine Practitioners convention. Begreber som arbejdsbetingede skader og degeneration af leddene som følge af hestens brug begyndte først, at blive accepteret i begyndelsen af 1970 erne.

Arthroskopi blev første gang benyttet i 1975, hvilket gav startskuddet til en hel eksplosion af forskning i årsager, komplikationer, behandlinger og forbyggelse på området. At påstå, at dyrlæger og forskere er kommet langt på den korte tid vil være en underdrivelse af dimensioner, og den sidste nye behandlingsmetode med IRAP, markerer begyndelsen på en ny æra inden for forebyggelse og behandling af osteoarthritis.

Mål for behandlingen

Tidligere metoder for behandling af arthritis gik på at nedsætte smerten ved lidelsen, men behandlingsmetoderne gjorde desværre samtidig kun meget lidt for at stoppe nedbrydningen af leddet og reversere nedbrydningsprocessen. Udviklingen af produkter som glycosaminer og chondroitinsulfat og lignende gav et stor skridt fremad mod en egentlig reparation af defekterne i det syge led. Brug af ledbehandlinger direkte i det syge led med forskellige produkter som hyaluronsyre og korticosteroider betød en fremgang til næste stadie af behandlingsmulighederne for at opretholde et sundt led. Wayne McIlwraith, B.V.Sc., Ph.D., en ledende forsker ved Orthopedic Research Center ved Colorado State University, siger, at målet med ledbehandling hurtigt blev, at genskabe det raske led så hurtigt som muligt og at forebygge tilbagefald eller at reducere sværhedsgraden af osteoarthritis.

Osteoarthritis forårsages af en række faktorer som f.eks. eksteriør, alder, brug af hesten, beskæring og beslag, og et antal fysiologiske faktorer. Når osteoarthritis begynder at udvikle sig i enkelte led hos hesten, vil ejeren eventuelt se karakteristiske tegn på smerte, inflammation, hævelse af leddet, stivhed ved bevægelse og nedsat præstationsevne hos hesten. Nylig forskning på celleplanet viser hvordan de kliniske tegn på nedsat præstationsevne og manglende evne hos hesten til at løbe, springe eller gå dressur er forårsaget.

Vi ved nu, at at beskadigelse af ledoverfladen, uanset årsagen, resulterer i dannelsen af og frigivelse af matrix metalloproteinaser, cytokiner og interleukin-1. Disse er specifikke proteiner, der findes i ledoverfladen og som er vigtige mediatorer for nedbrydningen af ledbrusken. Ledbrusken er den glatte glasagtige brusk, der findes på overfladen af leddene og den underliggende knoglestruktur. Interleukin-1 igangsætter eller aktiverer metalloproteinaserne og cytokinerne yderligere. Ved højere koncentrationer af disse stoffer accelereres ledskaderne. Men der eksisterer andre naturligt forekommende proteiner, der konkurrerer med metalloproteinaserne, cytokinerne og specielt interleukin – 1. Disse proteiner danner arsenalet for behandling af osteoarthritis med genterapi.

IRAP

IRAP (interleukin-1 receptor antagonist protein) er det mest kendte i denne gruppe af relativt nye anti-arthritis produkter. IRAP er et naturligt forekommende protein, der virker ved at beskytte leddet ved at binde sig til receptorene på membranen af bruskcellerne. Disse receptorer er specifikke steder, hvor kun et begrænset antal proteiner kan binde sig til membranen. Lige som en nøgle i en nøglelås, når specielle proteiner binder sig til bruskcellernes membran, kan de efter denne binding udøve deres specielle effekt på membranen. Når der er tale om metalloproteinaser, cytokiner og interleukin – 1 er denne effekt, at frigive andre stoffer, der nedbryder og degenererer bruskstrukturene i leddet.

Når leddet konstant udsættes for disse ødelæggende proteiner leder dette til en nedadgående spiral med furedannelse og udtynding af ledbrusken til følge. Slutstadiet er osteoarthritis (knoglegigt).

Den seneste forskning har påvist, at IRAP også passer på disse receptorer og forhindrer metalloproteinaser, cytokiner og interleukin – 1 i at binde sig til receptorene. Des mere IRAP der er til stede i hesten, des flere receptorer bliver blokeret og des mindre degeneration af ledfladerne er muligt.

IRAP terapi bruger en gensekvens for dette specielle protein, der er blevet inkorporeret i et harmløst virus. Virus-IRAP gen sekvensen sprøjtes ind i det angrebne hesteled og virusset overtager hurtigt cellerne i leddet og bruger hestens eget immunforsvar til at producere mere IRAP.

David Frisbee, D.V.M., Ph.D., professor for klinisk forskning ved Colorado State University og som arbejder tæt sammen med McIlwraith, rapporterede ved år 2000 symposiet om genterapi: ” Efter en enkel, intraartikulær indsprøjtning af adonovirus vektoren (virus indeholdende IRAP) blev der set nedsat halthed, nedsat synovitis ( betændelse i ledkapslen) og nedsat osteoarthritis ved brug af genterapi”. “Dette og lignende studier igangsatte genterapi mod ledbetændelse hos heste æraen og påbegyndelsen af behandlingsformens introduktion til klinisk brug”.

Klinisk brug

Wes Sutter, D.V.M., M.S., certificeret kirurg ved Ocala Equine Hospital, bruger IRAP behandling og finder det meget brugbart i specielle situationer.

“IRAP er normalt ikke den første behandlings mulighed vi bruger ved de fleste tilfælde af tidlig osteoarthritis, fordi 70 – 80 % af disse heste vil reagere positiv på behandling med hyaluronsyre og cortikosteroider”.

Tilfælde der vender tilbage indenfor 3 måneder med smerte og inflammation, tilfælde der ikke reagerer på behandlingen og heste med dårlige led og en historie om nedsat præstationsevne på trods af behandling med corticosteroider er gode kandidater for behandling med IRAP. Her har IRAP behandling vist overraskende gode resultater. Logisk set skulle tidlige, lette tilfælde af arthritis reagere endnu bedre på behandling med IRAP. Det ser ud til fra undersøgelser foretage i Colorado, Tyskland og Oklahoma at selv meget beskadigede led med en historie om kun lille forbedring ved standardbehandlinger responderer med nogen succes ved IRAP behandling, bare der er lidt funtionelt brusk tilbage i leddet.

“Hvis IRAP blev brugt i de tidlige, milde tilfælde af osteoarthritis, er jeg sikker på, at der også her ville være forbedring, at spore, men det er ikke sikkert, at behandlingen ved de milde tilfælde ville være økonomisk effektive p.g.a. prisen på IRAP behandlingen”.

Tilfælde med knoglecyster under ledoverfladen ser ud til at reagere positivt på IRAP behandlingen. Desuden ser det ud til, at heste med kodesenebensbetændelse ( sesamoiditis ) og tilfælde med inflammation af pibeknoglerne(periostitis) også reagerer positivt på IRAP behandlingen.

For at producere IRAP tappes hesten for mindst 50 ml blod og efter inkubering og videre forarbejding består en IRAP behandling af 3 til 8 ugentlige ledinjektioner.

På trods af behandlingens pris er det værd, at prøve hos heste, der tidligere var invaliderede af osteoarthritis, idet de i nogle tilfælde kan genoptage deres atletiske karriere og så er IRAP behandlingen absolut sin pris værd.

“Med fortsat og udvidet brug er det utvivlsomt, at resultaterne ved IRAP behandling vil blive forbedret”.

Genterapi i fremtiden

Gen terapi repræsenterer den nyeste innovative behandlings- og forbyggelsesform ved ledlidelser. Men selvom det er en moderne teknologi, giver genterapi alligevel kroppen tilladelse til at gøre hvad den altid har gjort.

“Der findes en stor klogskab hos hver enkelt bruskcelle og at lære, at arbejde sammen med dem og stole på at de gør det rigtige arbejde på det rigtige tidspunkt er ikke noget nyt. Vi har altid været afhængige af cellernes naturlige biologi ved vævsheling”.

IRAP er den seneste nye tilnærmelse til at lade kroppen hele sig selv og nyere typer af genterapi og produkter vil i forskningens horisont fortsætte denne trend.

BESTIL TID TIL IRAP BEHANDLING AF DIN HEST HER>