Angst og adfærdsproblemer

En vis grad af uro og stress er normalt i forskellige situationer i hundes og kattes liv. Når man udsættes for uvante situationer, er kroppens stressreaktion utrolig vigtig for både vores og dyrenes evne til at overleve de farer vi udsættes for. Hvis hunden eller katten vedvarende er påvirket af stress vil kroppen være i konstant “alarmberedskab” hvilket er uhensigtsmæssigt for dyrets velbefindende og generelle sundhedstilstand.

Nogle dyr overreagerer på de påvirkninger de udsættes for. Det vil sige at deres reaktion er unormalt voldsom eller langvarig i forhold til den aktuelle oplevelse. En sådan “overreaktion” kan dels skyldes manglende erfaring med lignende situationer eller tidligere traumatiske oplevelser. Hunden eller katten kan også være nervøst anlagt fra naturens side.

Hvis hunden eller katten er utilpas eller har smerter kan den også ændre adfærd og en grundig dyrlægeundersøgelse er altid vigtig når et dyr udviser ualmindelig adfærd.

Når hunden eller katten udviser en adfærd, der ikke er hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne, bliver det ofte betragtet som et adfærdsproblem. Det er vigtigt at opsøge dyrlægen tidligt i forløbet for at få klarlagt årsagen til dyrets uhensigtsmæssige adfærd. Uanset om der er tale om et primært adfærdsproblem, eller der ligger anden sygdom til grund for dyrets adfærd, vil chancen for en vellykket behandling være større, jo tidligere i forløbet der søges hjælp.

Hunde og katte kan være bange eller utrygge i et utal af situationer. Det kan f.eks. være overfor mennesker, dyr og genstande. Nogle er bange for fyrværkeri og tordenvejr, mens andre er bange for børn, mænd, heste, trafik eller noget helt andet.

Let ubehag eller pludselig og nylig opstået angst er ofte nemmere at behandle end angst, som har stået på i måneder eller år. Angst og ubehag der ikke behandles kan generaliseres. Det vil sige at hunden eller katten efterhånden forbinder flere og flere ting i omgivelserne med det ubehag eller angst den oplever. F.eks. vil en hund med fyrværkeriangst ofte føle ubehag ved at gå udenfor når det er mørkt, og måske blive angst for serpentiner og papirshatte, da det er genstande den oplever i forbindelse med nytårsskyderiet.

Adfærdsproblemer hos hunde og katte bør tages lige så alvorligt, som andre sygdomme. Adfærdsproblemer kan desværre ofte være vanskeligere at behandle end fysiske sygdomme, og derfor er det vigtig at søge hjælp så tidligt i forløbet som muligt, så problemerne kan rettes op, mens de stadig er overskuelige. Jo før en adfærdsregulerende behandling startes, jo bedre er chancerne for et positivt resultat.

Katte kan diskret trække sig tilbage, hvilket kan være vanskeligt at opdage. De bliver mindre sociale, de gemmer sig og måske holder de sig væk fra visse områder af boligen. For at føle sig sikre, kan de opholde sig højere oppe, for eksempel på toppen af et klædeskab i stedet for i deres sædvanlige stol.

Typiske tegn på uro og utryghed hos katte og hunde
•Urenlighed
•Øget/mindsket samvær med mennesker eller andre dyr
•Gnaver eller slikker sig mere end normalt (hund)
•Overdreven soignering (kat)
•Ændret søvnmønster
•Ændret bevægelsesmønster i omgivelserne
•Mindre lyst til leg
•Ændret kropsholdning og/eller store pupiller
•Ændret opførsel overfor mennesker og dyr
•Ændret aktivitetsniveau