β-glucaner til heste

β-glucaner er kendt som “biological response modifiers” fordi de har den egenskab, at de kan aktivere immunsystemet. Receptorer på overfladen af medfødte immunceller binder til beta-glucaner, hvorved andre celler i immunsystemet opfatter disse celler som ikke tilhørende kroppen. Beta glucaner virker dog anderledes end medicin. Hvor medicin ofte overstimulerer immunsystemet, ser det ud til, at beta-glucaner får immunsystemet til at virke bedre, uden at det bliver overaktivt. Kort kan det siges, at betaglucaner stimulerer immunsystemet, hjælper med sårheling og hjælper med at forebygge infektioner. Beta-glukaner har også effekt som adjuvans ved kræftbehandling.

Kilder til β-glucaner i naturen.

Forskellige svampe og bagegær (Saccharomyces cerevisiae) er rigt på betaglucaner. Forskellige kornsorter som byg og ærter indeholder også meget betaglucan.

Hos mennesker anvendes betaglukaner ved følgende lidelser:

Kræft

Er anvendt som tillægsbehandling mod forskellige kræft sygdomme specielt i Japan.

Septisk shock

Beta glucaner aktiverer de hvide blodlegemer, så de lettere opdager og dræber fremmede bakterier i kroppen.

Sårheling

Celler kaldet makrofager spiller en nøglerolle ved sårheling efter operation og ved traumatiske sår. Hos både mennesker og dyr er der påvist, at behandling med beta glucaner resulterede i nedsat infektionsrate, nedsat dødelighed og et stærkere arvæv efter afheling af såret.

Forskellige allergier.

Allergier forårsages generelt af et immunstof kaldet IgE i blodet, som giver en allergisk reaktion. Beta glucan har evnen til at nedsætte indholdet af cytokiner i blodet, der er ansvarlig for det kliniske udbrud af mange allergier. Beta glucaner kan således være en hjælp ved forskellige allergier.

Arthritis(Gigt).

Beta glucaner forårsager en nedsat oxidativ ødelæggelse af vævet under udviklingen af arthitis. Beta glucaner kan derfor spille en medhjælpende rolle i forebyggelse og behandling af arthritis og gigt.

Mulig anvendelse af beta glucan til hest:

1. Allergier som luftvejsallergi og astma.

2. Sommereksem.

3. Forebyggelse og behandling af luftvejsinfektioner

4. Ved sårskader.

SE SIDE, HVOR DU KAN KØBE EQUIHEALTH MED BL.A. BETA GLUCAN TIL DIN HEST HER>